Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng 2021 Update 10/2023

Địa chỉ công ty là nơi diễn ra nhiều giao dịch giữa công ty với đối tác, khách hàng, là địa điểm xác định thẩm quyền về lãnh thổ của các cơ quan nhà nước trong trường hợp có tranh chấp, dấu hiệu vi phạm,… nên không chỉ có ý nghĩa với bản thân công ty mà còn có ý nghĩa quan trọng với những khách hàng có giao dịch.

Trong bài viết này, TBT Việt Nam cung cấp mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng. Mời Quý vị đón đọc.

Tại sao khi thay đổi địa chỉ công ty phải gửi thông báo cho khách hàng?

Địa chỉ công ty chính là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ VIệt Nam. Địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Trong qua trình hoạt động, do nhiều lý do khách quan nên chủ doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tuc cần thiết để thay đổi địa chỉ công ty thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo việc thay đổi đia chỉ công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Việc thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ giúp đối tác, khách hàng biết được sự thay đổi về đại chỉ để thuận lợi cho việc liên lạc, khách hàng sẽ nắm bắt được rõ ràng những thay đổi của công ty, tránh việc khách hàng tìm đến địa chỉ công ty cũ làm mất thời gian mà không có kết quả. Ngoài ra, việc thông báo thay đổi địa chỉ công ty cũng được quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đ