Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất Update 09/2023

Thay đổi địa chỉ công ty gửi tới các cơ quan nào? Thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế thực hiện như thế nào? Cùng TBT Việt Nam làm rõ những nội dung trên qua bài viết này nhé:

Thay đổi địa chỉ công ty là gì?

Địa chỉ công ty chính là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Trong qua trình hoạt động, do nhiều lý do khách quan nên chủ doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ công ty thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo thay đổi địa chỉ công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ công ty chính là toàn bộ quá trình thực hiện về thủ tục để công nhận về địa chỉ của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty phải gửi đến đâu?

Việc thay đổi địa chỉ công ty không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn liên quan đến các hồ sơ thủ tục để chuyển đổi trụ sở doanh nghiệp. Tùy theo địa diểm mà công ty mới chuyển đến là ở đâu thì trình tự thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty sẽ được thực hiện qua các bước khác nhau. Pháp luật về doanh nghiệp quy định về thủ tục thông báo thay đổi đại chỉ công ty có hai trường hợp như sau:

Thứ nhất: Thay đổi địa chỉ công ty trong phạm vi cùng quân

Khi địa chỉ mới của công ty cùng quận (huyện) với địa chỉ cũ của công ty thì công thi sẽ nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh, kèm theo đó là bộ hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Giấy ủy quyền (Nếu có); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Thứ hai: Thay đổi địa chỉ công ty khác quận hoặc khác tỉnh

Điều 40, nghị định 78/2015/NĐ-CP coa quy định về việc đăng ký thay đổi địa chỉ doanh nghiệp như sau:

“1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Ph%B