Mẫu sơ yếu lý lịch ngắn gọn 2C mới nhất Update 09/2023

Sơ yếu lý lịch là có vai trò quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc, là tài liệu lưu trữ giải quyết các vấn đề trong công việc, nhập học hay thực hiện các thủ tục hành chính….Sau đây, Công ty TBT Việt Nam – một đơn vị uy tín và có kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp giải đáp khách hang những thắc mắc và vấn đề liên quan tới mẫu sơ yếu lý lịch.

Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch là văn bản tổng hợp những thông tin cá nhân bao quát nhất liên quan tới cá nhân thực hiện khai sơ yếu lý lịch. Ngoài ra là cung cấp các thông tin về nhân thân như gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em…), tình trạng hôn nhân, quá trình đào tạo, công tác.

Việc khai sơ yếu lý lịch nhằm tạo hồ sơ cần thiết trong hồ sơ xin việc, học tập hay hoàn thiện thủ tục hành chính.


Trường hợp nào cần nộp sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch được thực hiện theo yêu cầu của cá nhân, khi phát sinh những vấn đề cần thiết có sơ yếu lý lịch.

Ví dụ phổ biến nhất là khi đi xin việc, sơ yếu lý lịch là căn cứ quan trọng cho việc xác định các thông tin cá nhân cần thiết của bạn, để nhà tuyển dụng có thể nắm bắt cụ thể yếu tố nhân thân và gia đình, cũng như xem xét bạn có đáp ứng được các tiêu chuẩn của công ty hay không.

Ngoài ra thì sơ yếu lý lịch cũng là phần cần thiết trong hồ sơ học tập của các bạn học sinh, sinh viên hỗ trợ công tác quản lý của nhà trường, cơ sở giáo dục. Trong một số thủ tục hành chính của có yêu cầu công dân cần nộp sơ yếu lý lịch.

Mẫu sơ yếu lý lịch ngắn gọn 2C mới nhất

Sau đây, chúng tôi xin cung cấp đến các bạn mẫu sơ yếu lý lịch theo  Mẫu 2C-BNV/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………….

2) Tên gọi khác:………………………………………………………

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): …………

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh ………………

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ………………

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: …………………………….

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ……………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: …………………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: …………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: ……………………………………………………….

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ……………….

Bậc lương:…………..…, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/20…,

Phụ cấp chức vụ:……………., Phụ cấp khác: …………………………………………

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):…………….

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………….

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:……………………

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,..)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ……………………………….

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……)         (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: ………………………………………….

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:……

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ……………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: ………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: ………………………………….

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:………….

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ……………………..

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ………………………………….Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm – đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư …………

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,……

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

– Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ….)

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ………?):

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

– Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ……..)?

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội ……..)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội ……..)

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm
Mã ngạch/bậc
Hệ số lương

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

……………………………………………….………………………………………..

Tp…………….Ngày tháng năm 20……

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

      ………………………                                                                        ………………………


Hướng dẫn cách ghi nội dung trong sơ yếu lý lịch

+ Mục (1) đến (7): các bạn căn cứ vào giấy tờ tuy thân của bản thân để điền thông tin thật chính xác

+ Mục (8) Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: điền theo sổ hộ khẩu, mục (9) nơi ở hiện nay: các bạn điền địa chỉ mà hiện tại mình đang sống, chú ý phân biệt với địa chỉ thường trú.

+ Mục (10). Mục (11) các bạn cần xác định nghề nghiệp bản thân khi ứng tuyển vào vị trí công việc.

+ Mục (12) các bạn cần điền chức danh của mình hiện thời hoặc đang kiêm nhiệm về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể.

+ Mục (13), (14): các bạn cần nêu công việc mình đang đảm nhận và ghi ngạch công chức viên (viên chức) và các thông tin khác di kèm. Các bạn có thể tham khảo them Luật công chức viên chức mới nhất về những quy định này.

+ Mục (15) là về các trình độ giáo dục ngoại ngữ, lý luận chính trị, chuyên môn của bản thân, tin học…

+ Mục (16), (17) liên quan đến các thông tin về tổ chức chính trị, chính trị xã hội nếu bạn có tham gia.

+ Mục (18). Ngày nhập ngũ:Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội hoặc công an (nếu có).Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

+ Mục (19) các bạn nêu danh hiệu được phong tặng cao nhất (nếu có)

+ Mục (20) Sở trường công tác: công việc các bạn làm việc hiệu quả và đam mê nhất

+ Mục (21). Khen thưởng: với hình thức khen thưởng cao nhất, chú ý ghi năm được khen thưởng – nếu có

+ Mục (22). Kỷ luật: tương tự như mục (21) – nếu có

+ Mục (23). Tình trạng sức khỏe: Tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

+ Mục (24) Là thương binh hạng: Ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ,…– nếu có

+ Mục (25). Số CMND: Số CMND, ngày cấp và nơi cấp: bạn căn cứ theo giấy tờ tùy thân.

+ Mục (26). Số sổ BHXH: Ghi rõ các chữ số thể hiện trên sổ BHXH

+ Mục (27). Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó. Chú ý: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

+ Mục (28): Ghi rõ các mốc thời gian (Tháng + năm) tương ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..

+ Mục (29). Đặc điểm lịch sử bản thân các bạn căn cứ theo thông tin cá nhân và khai báo.

+ Mục (30). Quan hệ gia đình: Nêu rõ mối quan hệ với ai trong gia đình, thông tin cơ bản về họ.

+ Mục (31). Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức: các bạn kê khai theo các thông tin yêu cầu: Tháng/năm, Mã ngạch/bậc, Hệ số lương

+ Mục (32). Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức: do cơ quan cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC nhận xét.

LƯU Ý: Nếu trong mục nào bạn không có thông tin liên quan, điền “KHÔNG” trong mẫu sơ yếu lý lịch.