Mẫu quyết định thay đổi tên công ty 2021 mới nhất Update 10/2023

Doanh nghiệp khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau thời gian hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà muốn thay đổi các nội dung đăng ký trong giấy chứng nhận để phù hợp với tình hình thực tế. Thay đổi tên của công ty là một trong các nội dung doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi.

Và quyết định thay đổi tên là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thay đổi tên công ty. Để giúp quý vị nắm rõ về quyết định này, bài viết “Quyết định thay đổi tên công ty”, TBT Việt Nam xin cung cấp tới quý vị những thông tin:

Thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty?

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thì được quyết định bởi chủ sở hữu của công ty, cụ thể như:

– Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty cổ phần;

– Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH một thành viên;

– Các thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh.

Chủ sở hữu công ty sẽ họp và ghi nhận về việc thay đổi tên công ty được thể hiện trong biên bản và họp Quyết định nộp kèm với hồ sơ Thông báo gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh để được điều chỉnh thay đổi tên của công ty.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP bao gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại phụ lục II.1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đông thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

– Bản sao hợp hệ biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên của tổ chức ủy quyền cho nhiều cá nhân làm chủ sở hữu về việc thay đổi tên công ty

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện thay đổi tên công ty.


Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin cung cấp mẫu quyết định thay đổi tên công ty của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Download Tại đây

Các bước thay đổi tên công ty nhanh nhất