Mẫu Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 Update 09/2023

Trong quá trình hoạt động của mình, các doanh nghiệp luôn phải ban hành ra các bản hành chính để giải quyết các công việc nội bộ. Trong đó thông dụng nhất là các Quyết định của cấp trên.

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một trong những giấy tờ quan trọng phải có trong hồ sơ thông báo là Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật. Do vậy với nội dung bài viết dưới đây TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách các nội dung liên quan đến loại quyết định này.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật là một trong những loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, trước tiên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp tham gia với tư cách đương sự trước tòa án, cơ quan trọng tài, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác trong phạm vi đại diện của mình.

Do vậy, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là văn bản thông báo về việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi người đại diện, nội dung của quyết định phải ghi nhận rõ về thông tin nhân thân của người đại diện mới, phạm vi đại diện và các đơn vị, phòng ban liên quan trực tiếp thi hành quyết định này.


Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ở mỗi mô hình công ty khác nhau thì chủ thể có thẩm quyền ký tên vào quyết định thay đổi người đại diện pháp luật cũng khác nhau. Cụ thể như:

– Trong mô hình công ty TNHH 1 thành viên

Đối với mô hình này thì chủ sở hữu công ty sẽ là người có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty

Do vậy trong công ty TNHH 1 thành viên thì người có thẩm quyền ký tên là chủ sở hữu công ty

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tại pháp luật Doanh nghiệp có quy định về chủ thể làm người đại diện theo pháp luật cho công ty là người giữ các chức vụ như giám đốc/tổng giám đốc, chủ tịch HĐTV hoặc các chức danh khác nếu điều lệ có quy định

Mà việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh vừa kể trên thì phải thông qua sự quyết định trong cuộc họp của HĐTV, tức là HĐTV sẽ tiến hành thông qua bằng việc bỏ phiếu.

Như vậy, đối với mô hình công ty TNHH 2 thành v