Mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty 2021 Update 09/2023

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay thì khi công ty có những thay đổi về nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Do đó khi có sự thay đổi giám đốc công ty cũng cần phải thực hiện thủ tục thông báo theo quy định, trong trường hợp không thông báo hoặc thông báo chậm thì có thể bị xử phạt hành chính. Trong nội dung bài viết dưới đây của TBT Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể hơn về mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty để quý độc giả có thể hiểu được rõ hơn về nội dung này.

Quyết định thay đổi giám đốc công ty là gì?

Quyết định thay đổi giám đốc công ty là văn bản thể hiện sự đồng thuận của những thành viên trong công ty về việc thay đổi giám đốc của công ty và ghi rõ về nội dung thay đổi, những người có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì giám đốc công ty là cá nhân đại diện cho công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhất nhằm mục đích là để bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty.

Ngoài ra còn đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều phải được thông qua giám đốc công ty hoặc là cần phải có sự đồng ý hoặc là sự chấp thuận của giám đốc.

Vì vậy pháp luật đã quy định rất rõ ràng về trình tự, thủ tục khi công ty thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cụ thể là giám đốc công ty. Theo đó việc soạn thảo mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty là rất cần thiết đối với công ty khi có sự thay đổi này.

Mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty mới nhất

Download Tại Đây

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty

Theo quy định của pháp luật khi có thay đổi giám đốc công ty thì trong thời gian là 10 ngày kể từ khi thay đổi thì công ty cần phải thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể là phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Nếu như công ty không thông báo về sự thay đổi này thì sẽ dẫn tới hai hậu quả pháp lý đó là các giao dịch mà giám đốc mới ký sẽ không có giá trị do thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vẫn ghi tên giám đốc cũ và doanh nghiệp sẽ bị phòng đăng ký kinh doanh xử phạt vi phạm hành chính.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Từ đó có thể thấy được sự quan trọng của việc hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng khi doanh nghiệp khi công ty thay đổi giám đốc.

Khi thay đổi giám đốc công ty thì cần phải có quyết định thay đổi, nội dung này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách soạn thảo mẫu quyết định thay đổi giám đốc công ty. Quyết định này cần có các nội dung như sau:

– Tên công ty được trình bày ở phía trên góc bên trái của trang giấy và cần viết hoa tên công ty, bên dưới là số quyết định;

– Quốc hiệu tiêu ngữ trình bày ở phía trên góc phải của trang giấy, dưới là ngày tháng năm ra quyết định;

– Tên quyết định trình bày bằng chữ in hoa có dấu: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

– Căn cứ ra quyết định, ví dụ căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp; căn cứ theo điều lệ công ty; căn cứ biên bản họp,…

– Nội dung của quyết định cần trình bày cụ thể chi tiết theo từng điều, ví dụ:

Điều 1: Ông/bà….thôi giữ chức vụ giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty…từ ngày..tháng..năm.

Điều 2: Ông/bà…được bổ nhiệm giữu chức vụ giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty…từ ngày…tháng…năm.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

TM………………………

CHỦ TỊCH

Cuối cùng người có thẩm quyền ký quyết định sẽ ký tên xác nhận và đóng dấu vào quyết định đó. Tùy thuộc vào mỗi loại hình công ty thì người có thẩm quyền ký sẽ là khác nhau.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thay đổi người đại diện theo pháp luật


Những công việc cần thực hiện khi thay đổi giám đốc công ty

– Trước tiên để thay đổi giám đốc công ty thì công ty sẽ cần phải lựa chọn được người mới giữ chức vụ này. Theo đó giám đốc công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp và không thuộc trường hợp không được giữ chức vụ này.

– Tiếp đó cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi giám đốc công ty đến phòng đăng ký kinh doanh bằng cách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo mẫu;

– Quyết định của chủ sỡ hữu công ty về việc thay đổi giám đốc công ty trong trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi giám đốc công ty đối với công ty cổ phần;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước công dân của giám đốc mới;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc trong trường hợp người đại diện theo pháp luật là giám đốc của công ty có kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề.

– Khi nộp hồ sơ thì cần đồng thời nộp đầy đủ lệ phí theo quy định của pháp luật;

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ghi nhận thông tin về việc thay đổi giám đốc mới của công ty.

Tuy nhiên công ty sẽ không được thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty đã bị phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.