Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân mới nhất năm 2021 Update 10/2023

Để giải quyết những khó khăn về mặt kinh tế việc vay tiền luôn là phương pháp được nhiều người sử dụng. Việc vay tiền có thể dựa trên sự tin tưởng thỏa thuận bằng lời nói hoặc lập văn bản.

Khi có thắc mắc về cách thức soạn thảo mẫu hợp đồng vay tiền, nội dung hợp đồng vay tiền quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài 19006560 để được hỗ trợ.

>>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2021


Hợp đồng vay tiền là gì?

Hiện tại chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về hợp đồng vay tiền. Theo đó tất cả mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng vay tiền sẽ tuân theo quy định của bộ luật dân sự 2015 hiện hành.

Có thể hiểu hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận của các bên theo đó bên cho vay sẽ giao cho bên vay một khoản tiền theo thỏa thuận. Khi hết thời hạn bên vay phải trả lại gốc và trả lãi nếu có thỏa thuận về mức lãi suất.

Mức lãi suất phải trả do các bên tự thỏa thuận nhưng lãi suất theo năm không vượt quá 20% số tiền vay. Nếu lãi suất vượt quá mức theo quy định của Bộ luật dân sự thì phần lãi vượt quá đó sẽ không được tính.

Hợp đồng vay tiền có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết trừ trường hợp giữa các bên có sự thỏa thuận khác về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng vay.

Hợp đồng vay tiền được coi là có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện:

– Chủ thể của hợp đồng vay tiền có năng lực hành vi dân sự;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Các chủ thể tham gia hợp đồng vay với ý chí tự nguyện, không có sự ép buộc, đe dọa;

– Mục đích và nội dung của hợp đồng vay không được trái với quy định của pháp luật.

Đối với hợp đồng vay tiền không có kỳ hạn và các bên không thỏa thuận về lãi suất thì bên vay phải trả lại tiền bất cứ lúc nào khi bên cho vay yêu cầu nhưng phải báo trước một khoảng thời gian nhất định.

Trường hợp hợp đồng vay tiền không kỳ hạn và có thỏa thuận về lãi thì bên cho vay cũng có quyền đòi lại tiền bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo trước một thời gian nhất định và bên vay tiền phải trả tiền lãi cho đến thời điểm trả nợ.

Hợp đồng vay tiền có kỳ hạn và không thỏa thuận về lãi thì bên vay tiền có quyền trả lại bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo trước cho bên cho vay. Còn bên cho vay chỉ được đòi lại tiền nếu được bên vay đồng ý.

Trường hợp hợp đồng vay tiền có kỳ hạn và có thỏa thuận về lãi thì bên vay tiền có quyền trả lại trước thời hạn nhưng bên vay phải trả lại toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản


Hợp đồng vay tiền có phải công chứng không?

Hình thức của hợp đồng vay tiền có thể là thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hình thức vay thỏa thuận bằng miệng thường được áp dụng khi số tiền cho vay không lớn hay giữa các bên có sự quen biết, tin tưởng. Tuy nhiên trong trường hợp này khi có tranh chấp xảy ra thường rất khó để giải quyết, chứng minh việc cho vay.

Hình thức hợp đồng vay tiền không phải là điều kiện bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực. Theo đó dù là hợp đồng vay thỏa thuận bằng miệng hay bằng văn bản thì đều có giá trị pháp lý như nhau. Pháp luật hiện nay không có quy định về việc hợp đồng vay tiền phải thực hiện công chứng.

Tuy nhiên các bên vẫn có thể thực hiện công chứng hợp đồng vay tiền tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng vay tiền sẽ giúp các bên chứng minh được quyền lợi của mình khi có tranh chấp xảy ra,  một bên có hành vi vi phạm hợp đồng như không thực hiện trả tiền theo thỏa thuận hoặc trả nhưng không đủ tiền.

>>> Tham khảo: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất


Mẫu hợp đồng vay tiền mới nhất

Download Tại đây

Hợp đồng vay tiền mặc dù không bắt buộc lập thành văn bản nhưng hình thức này thường được ưu tiên áp dụng. Tuy không bắt buộc về hình thức nhưng khi soạn thảo hợp đồng vay tiền cần có các nội: thông tin của bên cho vay và thông tin của bên vay, số tiền cho vay, thời gian cụ thể trả tiền, mức lãi suất phải trả (nếu có),…

Trong hợp đồng có thể thỏa thuận cụ thể về quyền và nghĩa vụ của bên cho vay (Ví dụ: Bên vay phải giao đầy đủ số tiền cho bên vay theo như đã thỏa thuận. Khi muốn lấy lại số tiền cho vay phải thông báo cho bên vay ít nhất là trước 30 ngày.).

Quyền và nghĩa vụ của bên vay tiền. Ví dụ: Khi đến thời hạn trả tiền bên vay phải thực hiện trả tiền theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng,…

Ngoài ra các bên có thể thỏa thuận thêm về phương thức xử lí khi một trong các bên vi phạm hợp đồng. Sau khi thỏa thuận hai bên kí vào hợp đồng.

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Download Tại đây

Hiện nay các giao dịch vay tiền là khá phổ biến, nhưng các bên thường chỉ giao kết bằng miệng hoặc có hợp đồng vay nhưng không thể hiện rõ ràng các nội dung. Vì thế dẫn tới quyền lợi của các bên không được bảo đảm. Do vậy quý khách có thể tham khảo mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân sau:

– Phần đầu của hợp đồng vay tiền là quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên hợp đồng (Hợp đồng cho vay tiền);

– Nội dung cụ thể hợp đồng vay:

Ghi thông tin cụ thể của bên cho vay và bên vay tiền; số tiền cho vay là bao nhiêu; thời hạn vay bao lâu, ghi cụ thể từ ngày nào đến ngày nào;…

Cá nhân là chủ thể của hợp đồng vay phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thỏa thuận về mức lãi suất cho vay. Ví dụ bên vay đồng ý vay số tiền trên với lãi suất…..% một tháng kể từ ngày nhận tiền. Tiền lãi hàng tháng được trả vào ngày….tính từ ngày vay tiền, khi trả chậm mức lãi là….% một tháng.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay: giao tiền cho bên vay đầy đủ và đúng số lượng theo như đã thỏa thuận; không được yêu cầu bên vay trả tiền trước thời hạn quy định trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác,….

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của bên vay tiền. Khi đến thời hạn trả tiền phải trả đầy đủ theo như thỏa thuận; trả lãi đúng ngày thỏa thuận (nếu có),….

Phương thức xử lý khi có xảy ra tranh chấp. Khi các bên đã thỏa thuận xong hợp đồng thì kí vào hợp đồng vay theo thỏa thuận và mỗi bên sẽ giữ một bản. Tùy theo thỏa thuận thì có thể tiến hành công chứng hay chứng thực hợp đồng vay.

Do sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng vay có thể thỏa thuận về mức lãi suất phải trả hoặc không có lãi suất.

Trên đây là bài viết về hợp đồng vay tiền và các mẫu hợp đồng vay tiền thường sử dụng. Để được hướng dẫn cụ thể hãy liên hệ cho chúng tôi theo số 19006560.

>>> Xem thêm: Hợp đồng hợp tác và vấn đề liên quan