Mẫu Hợp đồng thời vụ và các vấn đề liên quan mới nhất 2021 Update 09/2023

Hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng theo một công việc nhất định áp dụng trong các trường hợp công việc thực hiện trong vòng 12 tháng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành về pháp luật có nhiều hình thức hợp đồng lao động khác nhau để có thể điều chỉnh phù hợp với các công việc có các tính chất khác nhau trong đó có quy định về hợp đồng thời vụ.

Vậy hợp đồng mùa vụ là gì? Người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi ký kết hợp đồng mùa vụ cũng như một số vấn đề liên quan sẽ được TBT Việt Nam giải đáp trong bài viết sau.

>>> Tham khảo: Biên bản họp hội đồng thành viên công ty như thế nào?


 

Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng lao động thời vụ?

Trong quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng lao động thời vụ mà chỉ có quy định chung về hợp đồng lao động và phân loại hợp đồng lao động trong đó có hợp đồng lao động mùa vụ.

Dựa theo quy định về hợp đồng lao động và hợp đồng lao động mùa vụ thì có thể đưa ra định nghĩa về hợp đồng lao động mùa vụ như sau:

Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động làm việc có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, có trả lương và có đầy đủ các điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Như vậy, hợp đồng lao động thời vụ được ký kết khi công việc có tính chất không liên tục, những công việc có thời hạn hoàn thành dưới 12 tháng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Hợp đồng lao động thời vụ sẽ không áp dụng cho những công việc có tính chất thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp phải thay thế vì người lao động đi nghĩa vụ quân sự hay ốm đau, thai sản, tai nạn lao động

Quyền lợi của người lao động trong hợp đồng thời vụ

Khi người lao động ký kết hợp đồng lao động thời vụ với người sử dụng lao động sẽ được đảm bảo các quyền và lợi ích theo pháp luật bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

– Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng đầy đủ các chế độ của bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện.

– Người lao động được tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các chế độ theo quy định khi đáp ứng điều kiện của bảo hiểm thất nghiệp.

– Người lao động sẽ được đảm bảo các quyền lợi chính đáng khi bị doanh nghiệp cho nghỉ việc trái pháp luật, được trả lương đúng hạn, được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi như những người lao động làm việc theo hợp đồng khác.

– Ngoài ra, hợp đồng lao động thời vụ được pháp luật ghi nhận, vì thế khi xảy ra các tranh chấp thì người lao động có thể đề nghị tòa án giải quyết các quyền lợi.

>>> Tham khảo: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất


Mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất

Hợp đồng lao động thời vụ hiện nay không quy định mẫu cụ thể, tuy nhiên, một hợp đồng lao động thời vụ phải đảm bảo có các nội dung như sau:

– Người sử dụng lao động (thông tin đơn vị hoặc người đại diện hợp pháp của đơn vị).

+ Tổ chức, doanh nghiệp: tên đơn vị, địa chỉ, số giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, mã số thuế.

+ Người đại diện: họ tên, giới tính, ngày sinh, CMTND, chức vụ, địa chỉ.

– Thông tin người lao động về họ tên, địa chỉ, CMTND… và một số giấy tờ khác như giấy phép lao động, văn bản đồng ý giao kết hợp đồng với một số trường hợp người lao động dưới 18 tuổi.

– Địa điểm người lao động sẽ làm việc trong thời gian thực hiện hợp đồng và công việc người lao động phải làm.

– Thời hạn thực hiện hợp đồng ghi rõ ngày tháng bắt đầu, ngày tháng kết thúc.

– Các thỏa thuận về mức lương, thời gian trả, các khoản phụ cấp, hình thức trả lương.

– Điều kiện, thời gian nâng bậc, nâng lương và mức lương khi nâng.

– Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần, làm thêm giờ và thời gian nghỉ ngơi.

– Thông tin trang thiết bị bảo hộ cho người lao động cụ thể về số lượng, chất lượng, thời hạn dùng.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của 02 bên, phương thức đóng của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Ngoài những nội dung hợp đồng cần có như trên thì hợp đồng lao động thời vụ có thể được thỏa thuận một số nội dung khác ví dụ về vấn đề đào tạo nâng cao tay nghề, quyền và nghĩa vụ của các bên…

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất


Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng

Đối với các loại hợp đồng khác nhau đều cần có những nội dung, thông tin và thỏa thuận giống nhau. Vì thế, khi quý vị muốn tham khảo nội dung như đã nêu ở phía trên.

Về hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng, cũng giống như các nội dung của hợp đồng thời vụ có thời hạn khác, hay bất kỳ hợp đồng lao động nào, nội dung sẽ bao gồm các nội dung trên và sẽ sự khác nhau sẽ thể hiện ở thời hạn bắt đầu và kết thúc hợp đồng sẽ giới hạn trong thời gian dưới 03 tháng.

Ngoài ra, đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 03 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động khi soạn hợp đồng có thể thêm điều khoản này để người lao động có thể nắm rõ hơn thông tin về nội dung bảo hiểm xã hội.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thời vụ

Với bản chất của thuế thu nhập cá nhân, khoản thu nhập của người lao động từ hợp đồng thời vụ có tính chất là thu nhập từ tiền lương, tiền công, vì thế khoản thu nhập này vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân của người lao động sẽ được xác định theo các công thức như sau:

Thuế TNCN nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Khoản được miễn.

Một số khoản không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

– Các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

– Khoản giảm trừ gia cảnh cho cá nhân là 9 triệu đồng/ tháng, mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/ tháng.

– Khoản đóng góp từ thiện, khuyến học…

>>> Tham khảo: Tổng hợp Mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất