Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Những ngôi nhà đã sử dụng nhiều năm và quá trình sử dụng đã không còn được  tốt. Từ đây những Hợp đồng sửa chữa nhà ở ngày được quan tâm nhiều hơn, Tổng đài 1900 6560  sẽ cung cấp cho Quí vị mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất.

Từ Hợp đồng sửa chữa nhà ở thì Quí vị sẽ xác định được trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng. Và khi xảy ra tranh chấp thì  sẽ dựa vào những quy định trong Hợp đồng để giải quyết.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng bảo dưỡng mới nhất năm 2021


Hợp đồng sửa chữa nhà ở là gì?

Hợp đồng sửa chữa nhà ở là hợp đồng dân sự, có thể là hợp đồng dịch vụ, hoặc hợp đồng gia công. Mà theo đó mà hai bên thoả thuận với nhau về việc thực hiện một công việc – ở đây là sửa chữa nhà ở.

Hai bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, trong khoảng thời gian được quy định trong hợp đồng.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu hai bên có thay đổi về điều khoản hợp đồng thì phải thoả thuận và lập thành văn bản, và có thể trình bày dưới dạng là phụ lục của hợp đồng

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất?

Download Tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

 

 

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

Hôm nay, ngày …tháng …năm…, tại số nhà A phường B quận C thành phố D

Chúng tôi gồm:

BÊN CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở ( BÊN A)

Ông Nguyễn Văn XA                                 Sinh ngày:…/…/…

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số:123456789123

Ngày cấp:…/…/…                                               Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:Phường B quận C thành phố D

Tạm trú: (nếu có)

Là chủ sở hữu nhà ở tại địa chỉ: Số A phường B quận C thành phố D

BÊN  NHẬN SỬA CHỮA ( BÊN B)

Công ty: TNHH X Nguyễn

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:9876554321            nơi cấp:…

Ngày cấp:….

Địa chỉ trụ sở:….

Đại diện bởi bà: Nguyễn Thị Hoa               Chức vụ: Giám đốc

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số:…

Nơi cấp:….                                                                    Nơi cấp:…

Hai bên thoả thuận và thống nhất những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: MÔ TẢ NGỒI NHÀ VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN CÔNG

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

a.Bên A

b.Bên B

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THI CÔNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT KHI XẢY RA TRANH CHẤP

Hợp đồng được chia làm hai bản      ….      mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở

XA

 

Nguyễn Văn XA

GIÁM ĐỐC

HOA

 

Nguyễn Thị Hoa

 

Tổng đài sẽ hướng dẫn Quí vị soạn hợp đồng sửa chữa nhà ở dựa trên mẫu Hợp đồng trên.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất năm 2020


Hướng dẫn soạn hợp đồng sửa chữa nhà ở

Về các bên chủ thể tham gia hợp đồng

Đối với chủ sở hữu:

Chủ sử hữu nhà ở  có thể là cá nhân, đồng sở hữu và hoặc là tổ chức. Khi soạn hợp đồng thì cần liệt kê đầy đủ thông tin của bên sở hữu

Trong trường hợp chủ sở hữu là công ty, phần thông tin sẽ cần thông tin của công ty, và người đại diện của công ty khi giao kết hợp đồng

Người giao kết hợp đồng không nhất định phải là chủ sở hữu, ngoài chủ sở hữu thì còn có thể uỷ quyền cho một cá nhân khác để giao kết hợp đồng

-Về nội dung  công việc

Ở phần này bên  A  sẽ liệt kê những yêu cầu của mình trong hợp đồng. Bên thực hiện sẽ dựa vào đó để thực hiện hợp đồng cũng như xác định trách nhiệm của các bên.

Nếu nội dung yêu cầu về công việc có sự thay đổi thì phải thoả thuận với nhau bằng văn bản và để vào phần phụ lục của hợp đồng

Nội dung yêu cầu sửa nhà phải được chính quyền cho phép, nếu một trong các yêu cầu vi phạm hoặc chưa được chính quyền cho phép về xây dụng dựng thì hợp đồng có thể vô hiệu một phần hoặc toàn bộ

– Về tiền công, nguyên vật liệu và phương thức trả tiền công

Nguyên vật liệu: Có thể do bên A hoặc bên B cung cấp để thực hiện công việc.

Nếu bên B mua nguyên vật liệu có thể yêu cầu bên A ứng trước một khoản tiền. Và khoản tiền này cũng được ghi và thoả thuận ở trong hợp đồng: số tiền, ngày giao tiền và phương thức giao tiền.

Tiền công: các bên sẽ thoả thuận với nhau về tiền công, các đợt, thời gian, phương thức chi trả.

– Về hiệu lực của hợp đồng

Trong hợp đồng hai bên sẽ quy định về thời gian hợp đồng có hiệu  lực, và thời gian thực hiện hợp đồng trong thời gian là bao nhiêu.

Nếu trong trường hợp hai bên không có quy định thì thời gian hợp đồng có hiệu lực thì sẽ từ ngày kí, và thời gian  kết thúc hợp đồng sẽ tuỳ vào tình hình thực tế.

– Về trách nhiệm của các bên

Các bên thoả thuận với nhau về trách nhiệm của mỗi bên:

Bên A: có trách nhiệm về việc đưa ra các yêu cầu về việc sửa lại nhà, chi trả tiền ứng trước, tiền công, giao mặt bằng cho bên thi công, và những yêu cầu của cơ quan chính quyền về giấy phép thi công

Bên B: có trách nhiệm thực hiện đúng như yêu cầu của hợp đồng, nếu thay đổi phát sinh sự cố mà không thể khắc phục phải thông báo cho bên A. Bàn giao lại mặt bằng cho bên A đúng như thời gian quy định.

Nếu hai bên có xảy ra tranh chấp sẽ theo dựa vào hợp đồng để xác định nghĩa vụ, nếu trong hợp đồng không quy định thì sẽ dựa vào pháp luật dân sự và cơ quan giải quyết là Toà án

>>> Tham khảo: Hợp đồng hợp tác và vấn đề liên quan


Hợp đồng sửa chữa nhà ở có cần công chứng?

Hợp đồng nhà ở có thể là 2 loại hợp đồng sau: Hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng gia công.

Hình thức của hợp đồng: Theo Pháp luật Dân sự thì hợp đồng này có thể là hành vi, lời nói hoặc thành văn bản, chứ không nhất thiết phải được lập thành văn bản.

Trong một số trường được quy định của Luật Xây dựng, Hợp đồng sửa chữa nhà ở phải trình bày bằng văn bản theo mẫu.

Theo đó theo quy định của pháp luật thì loại hợp đồng này chỉ cần hai bên tự thoả thuận với nhau về các điều khoản của hợp đồng, không bắt buộc phải công chứng. Nếu trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản thì sẽ làm thành nhiều bản và có giá trị pháp lý tương đương.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng mua bán máy móc thiết bị mới nhất năm 2021