Mẫu Hợp đồng môi giới mới nhất năm 2021 Update 10/2023

Có thể hiểu người môi giới là người sẽ giới thiệu hàng hóa, dịch vụ từ người bán cho người có nhu cầu mua. Khi đó giữa người bán và người môi giới, người mua cấn có hợp đồng môi giới.

Trong hoạt động môi giới, hợp đồng môi giới có vai trò rất quan trọng. Vậy hợp đồng môi giới là gì, mẫu hợp đồng môi giới thương mại như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc về vấn đề này.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất năm 2021


Hợp đồng môi giới là gì?

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên môi giới và bên được môi giới, theo đó bên môi giới sẽ giới thiệu cho bên có nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ cho bên được môi giới và nhận một khoản tiền hoa hồng từ việc môi giới đó.

Khoản tiền hoa hồng từ việc môi giới này do các bên thỏa thuận với nhau dựa trên giá trị tài sản của đối tượng môi giới.

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Download Tại đây

Hoạt động môi giới thương mại hiện nay được nhiều doanh nghiệp sử dụng, việc môi giới thương mại sẽ tiết kiệm được thời gian và đem lại hiệu quả công việc cao cho doanh nghiệp.

Có thể hiểu hợp đồng môi giới thương mại là hợp đồng mà trong đó bên môi giới là thương nhân thực hiện  đàm phán việc mua bán giữa bên bán hàng với bên có nhu cầu mua hàng và bên môi giới nhận một khoản tiền từ việc môi giới đó theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hiện nay chưa có văn bản quy định về mẫu hợp đồng môi giới thương mại, tuy nhiên khi soạn thảo hợp đồng cần có các nội dung điều khoản cụ thể như sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Chủ thể thực hiện việc môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại phải là thương nhân.

– Nội dung hợp đồng môi giới thương mại. Trong phần này hai bên cần thỏa thuận rõ ràng về đối tượng của hợp đồng môi giới, nội dung mà bên môi giới thực hiện.

– Phí dịch vụ của hợp đồng môi giới. Theo quy định của luật thương mại thì bên môi giới được hưởng thù lao từ khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với nhau. Mức thù lao từ việc môi giới và phương thức thanh toán do các bên tự thỏa thuận.

– Trong hợp đồng cần thỏa thuận cụ thể về thời gian thực hiện việc môi giới, khi hết thời gian các bên có thể tự thỏa thuận để gia hạn thêm.

– Quyền và nghĩa vụ của bên thực hiện việc môi giới.

– Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới.

Các điều khoản trên là nội dung cần có trong hợp đồng môi giới thương mại, ngoài ra để đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện một cách hiệu quả các bên cần thỏa thuận về mức phạt vi phạm khi một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng môi giới thương mại mới nhất


Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất

Download Tại đây

Trên thực tế việc môi giới nhà đất được thực hiện rất phổ biến. Môi giới nhà đất là việc bên môi giới thỏa thuận, đàm phán cho bên có nhu cầu thuê đất, mua đất, chuyển nhượng đất và nhận một khoản tiền hoa hồng từ việc môi giới này.

Hợp đồng môi giới nhà đất sẽ do các bên tự thỏa thuận, nhưng khi soạn thảo hợp đồng cần có các nội dung:

– Thông tin của bên có bất động sản, bên có nhu cầu mua và thông tin của bên môi giới.

– Nội dung thông tin đối tượng môi giới. Trong phần này cần nêu rõ nội dung thông tin diện tích đất, giá bán, giá cho thuê, giá chuyển nhượng,…

– Thỏa thuận về yêu cầu và kết quả môi giới. Các bên cần thỏa thuận cụ thể về nội dung công việc từ đó xác định việc môi giới kết thúc khi nào. Có thể là bên môi chỉ thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, hay có thể thực hiện cả việc đàm phán và ký kết hợp đồng theo sự ủy quyền của bên được môi giới.

– Khoản thù lao nhận được của bên môi giới là bao nhiêu. Đây là nội dung rất quan trọng trong hợp đồng môi giới nhà đất. Tiền môi giới nhà đất do các bên tự thỏa thuận được tính dựa trên kết quả của việc môi giới theo phần trăm giữa bên môi giới với bên thứ ba.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới nhà đất.

– Phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

Như vậy khi soạn thảo hợp đồng môi giới nhà đất cần lưu ý ghi cụ thể, rõ ràng các nội dung trên trong hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020


Mẫu hợp đồng môi giới cho thuê nhà

Nhu cầu thuê nhà hiện nay ngày càng tăng cao do đó để tiết kiệm thời gian nhiều người thường tìm đến các bên môi giới cho thuê nhà. Môi giới cho thuê nhà là việc bên môi giới sẽ giới thiệu cho bên có nhu cầu thuê một căn nhà đáp ứng điều kiện của bên thuê và được nhận một khoản tiền từ việc môi giới.

Mẫu hợp đồng môi giới thuê nhà thường có các nội dung:

– Thông tin của bên được môi giới và bên môi giới;

– Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới cho thuê nhà và bên được môi giới.

– Thỏa thuận về khoản tiền mà bên môi giới nhận được sau khi hoàn thành việc môi giới cho thuê nhà.

– Nội dung luôn được các bên thỏa thuận và cần thiết trong hợp đồng là phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

– Hợp đồng môi giới cho thuê nhà phải được lập thành văn bản. Việc công chứng là không bắt buộc, do đó các bên có thể tự thỏa thuận về việc có thể công chứng, chứng thực hoặc không.

Như vậy khi soạn thảo hợp đồng môi giới cần có những nội dung cơ bản như thông tin của bên môi giới và bên được môi giới, đối tượng môi giới trong hợp đồng, thời hạn kết thúc hợp đồng môi giới, khoản thù lao mà bên môi giới nhận được từ việc môi giới, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới, phương thức thanh toán và thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường khi có hành vi vi phạm xảy ra.

Hợp đồng môi giới hiện nay tuy không bắt buộc phải công chứng, chứng thực nhưng luôn được các bên ưu tiên lựa chọn để đảm bảo cho các bên tự nguyện thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả nhất và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp phát sinh.

Trên đây là bài viết về vấn đề mẫu hợp đồng môi giới, hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng môi giới nhà đất, hợp đồng môi giới cho thuê nhà.

>>> Tham khảo: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh và những lưu ý quan trọng