Mẫu hợp đồng liên danh năm 2021 mới nhất Update 09/2023

Hợp đồng liên doanh được coi là một trong những loại hợp đồng phức tạp liên quan đến đầu tư, nhưng rất nhiều người nhầm lẫn về mặt thuật ngữ “liên doanh” với “liên danh”.

Trong phạm vi bài viết, TBT Việt Nam xin cung cấp thêm thông tin pháp lý về hợp đồng liên doanh và hợp đồng liên danh, cũng như cách thức soạn thảo hai loại hợp đồng này.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2021


Hợp đồng liên doanh là gì?

Hợp đồng liên doanh là hình thức thỏa thuận bằng văn bản giữa hai hoặc nhiều bên liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư. Và loại hợp đồng này, để có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Hợp đồng liên doanh điều chỉnh quan hệ giữa các bên liên doanh với nhau khi tham gia doanh nghiệp liên doanh.

>>> Tham khảo: Hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết và những lưu ý

Hợp đồng liên danh được ký trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định về hợp đồng liên danh. Cụ thể, trường hợp được ký loại hợp đồng này như sau:

Nhà thầu liên danh trong hợp đồng ký với chủ đầu tư, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng liên danh. Thông thường hợp đồng liên danh được dùng trong lĩnh vực thi công công trình xây dựng.

Mẫu hợp đồng liên danh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                         —***—                             

                                           HỢP ĐỒNG LIÊN DANH                                         

Số:……./2020 HĐLD

– Luật Đấu thầu 2013;

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng……năm 20…. tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng ….. chúng tôi gồm:

BÊN THỨ NHẤT:    

Bên A :   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ABC

–  Người Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN A      Chức vụ: Tổng Giám đốc

– Mã số thuế doanh nghiệp: 01011234567

–  Địa chỉ trụ sở: Số 10 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

–  Điện thoại: 0243.1111.2222   Fax: 0243.1111.3333

BÊN THỨ HAI: 

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XYZ

– Người Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN B Chức vụ: Giám đốc

– Mã số thuế doanh nghiệp: 01029876543

– Địa chỉ: Số 112 Trung Kính., phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.3333.4444 Fax: 0243.4444.5555

Các bên tự nguyện ký kết các hợp đồng liên danh với những nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục đích liên danh giữa các bên

Các bên thống nhất liên danh để tham gia nhận thầu và thi công công trình xây dựng chung cư cao cấp số 01, theo gói thầu.

Điều 2: Thông các bên liên danh và sự phân công liên danh.

– Tên liên danh: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ABCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XYZ.

– Các thành viên liên danh gồm có: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng ABC và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng XYZ

– Đại diện liên danh: Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng ABC làm đại diện cho liên danh để trực tiếp giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công thực hiện dự án.

– Người đại diện liên danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Ông NGUYỄN VĂN A là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng ABC là người đại diện cho liên danh.

– Con dấu của liên danh: Thống nhất sử dụng con dấu của Công ty Tập đoàn CP Đầu tư Xây dựng ABC.

– Địa chỉ trụ sở để giao dịch:Số 10 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội .

– Thời hạn thực hiện:Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 3: Phân chia công việc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng ABC sẽ thực hiện 51% khối lượng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng XYZ thực hiện 49% khối lượng

+ Trên cơ sở phần công việc được phân, các bên chịu trách nhiệm thực hiện theo tiến độ của dự án và theo hợp đồng đã giao kết.

+ Nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư.

+ Các bên liên danh thực hiện đúng tiến độ của gói thầu.

Điều 4: Cách thức hoạt động

– Các bên cung cấp thông tin và hồ sơ cần thiết để tham gia thấu và thắng thầu trong khả năng theo quy định của pháp luật.

– Tiến hành lập ra Ban điều hành công trường và hoạt động theo hợp đồng.

Điều 5: Về tài chính

Các bên độc lập về tài chính và chịu trách nhiệm trong phần việc được giao.

Điều 6: Nghĩa vụ của các bên trong liên danh

Các thành viên chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia công việc liên quan đến dự án thầu.

Điều 7: Các cam kết khác

– Các bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ theo hợp đồng liên danh này.

– Khi có sửa đổi, bổ sung các bên ký phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận.

– Hợp đồng này được lập thành năm bản và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản còn một bản gửi đến chủ đầu tư.

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT THÀNH VIÊN THỨ HAI

>>> Tham khảo: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh và những lưu ý quan trọng


Hướng dẫn soạn hợp đồng liên danh

Khi soạn hợp đồng liên danh các bên cần chú ý các nội dung sau:

1/ Điều khoản hợp đồng và chủ thể giao kết

Các bên trong hợp đồng cần xác định rõ các điều khoản và tư cách chủ thể của mình.

2/ Thông tin các bên liên danh

Cần điền đầy đủ thông tin căn cứ theo giấy tờ pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3/ Phân chia công việc

Căn cứ vào gói thầu để phân định công việc cho từng thành viên liên dnah, sao cho phù hợp năng lực thi công, năng lực tài chính, khối lượng công việc thực hiện.

4/ Quyền, nghĩa vụ và cam kết

Cần nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cùng các kết kết khi thực hiện hợp đồng, trách rủi ro hay tranh chấp về sau.

5/ Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng

Cần thống nhất trong hợp đồng, ghi càng chi tiết càng tốt. Để đảm bảo tiến độ tiến hành thi công theo gói thầu.

Hợp đồng liên danh cũng như hợp đồng liên doanh đều rất phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan. Do đó, Quý vị nên cẩn trọng trong việc soạn thảo hợp đồng.

>>> Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc là gì? Những thông tin bạn cần biết