Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Pháp luật không có quy định về mẫu của hợp đồng hợp tác đầu tư nên các chủ thể có thể tự thực hiện việc soạn thảo hợp đồng nhưng cần đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong quá trình kinh doanh, có nhiều lý do khác nhau mà các chủ thể kinh doanh cần có sự hợp tác với nhau thì việc kinh doanh mới phát triển và quyền lợi của các chủ thể được nâng cao hơn. Thông thường, các chủ thể thường hướng đến việc hợp tác đầu tư thông qua ký kết hợp đồng hợp tác.

Vậy, hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất theo quy định như thế nào? Cùng TBT Việt Nam tìm hiểu vấn đề này qua bài chia sẻ dưới đây.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất


Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Luật Đầu tư 2014 có quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư với nhau nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không đi đến thành lập tổ chức kinh tế mới.

Tuy theo mục đích hợp tác kinh doanh của các nhà đầu tư là gì thì có thể phát sinh các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh khác nhau như hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác góp vốn, hợp đồng hợp tác liên doanh, hợp đồng hợp tác liên danh, hợp đồng hợp tác thi công,….

Như vậy, hợp đồng hợp tác đầu tư là một trong những dạng cụ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh, theo đó các nhà đầu tư sẽ hợp tác với nhau để kinh doanh và phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo thỏa thuận hợp đồng mà không thành lập tổ chức kinh tế mới.

Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư

Điều 29 Luật Đầu tư 2014 có quy định về nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo đó, khi soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, các chủ thể cần đảm bảo các nội dung của hợp đồng như sau:

– Thông tin của các bên tham gia hợp đồng như: tên, địa chỉ trụ sở, người đại diện hợp pháp;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Địa điểm thực hiện giao dịch hoặc điểm điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Mục tiêu và phạm vi hoạt động hợp tác đầu tư;

– Đầu tư, đóng góp của các bên chủ thể và phân chia kết quả hợp tác đầu tư giữa các bên;

– Tiến độ thực hiện và thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư;

– Điều khoản về sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư;

– Điều khoản về vi phạm hợp đồng, bồi thường hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp phát sinh.

Và một số nội dung khác theo sự thỏa thuận của các bên tham gia ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất


Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư về bản chất là một hợp đồng dân sự. Hợp đồng dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên hiện nay không có mẫu hợp đồng dân sự hay mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư để áp dụng thống nhất cho mọi trường hợp hợp tác của các chủ thể.

Do đó, các chủ thể thực hiện có thể tự mình soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư chỉ cần đảm bảo được các nội dung cơ bản nêu trên.

Hiện nay, có rất nhiều mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư được đăng trên các trang mạng, trang báo. Tuy nhiên, những mẫu hợp đồng này không phải được lấy từ quy định của pháp luật mà do các công ty, đơn vị soạn thảo mẫu dựa trên các quy định của pháp luật.

Nếu không có sự am hiểu pháp luật thì việc tự các bên soạn thảo hoặc tham khảo các hợp đồng mẫu có thể sẽ có những kẽ hở, không đảm bảo được quyền lợi của mình.

Chính vì vậy, theo chúng tôi, các bên cần nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng của các đơn vị, công ty có cung cấp dịch vụ này để nội dung hợp đồng được hợp lệ và đảm bảo được quyền lợi của các bên.

Các chủ thể có thể liên hệ cho chúng tôi để được hướng dẫn về mẫu hợp đồng này, hướng dẫn về các nội dung của hợp đồng hoặc lựa chọn đơn vị, công ty có uy tín trong soạn thảo hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng ủy quyền mới nhất hiện nay


Hướng dẫn soạn hợp đồng hợp tác đầu tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư không có mẫu theo quy định của pháp luật nên các bên tham gia có thể tự do thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng.

Tuy nhiên, các bên tham gia cần lưu ý các vấn đề sau đây khi soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư:

– Phải đảm bảo hợp đồng có các nội dung cơ bản theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 2014;

– Các nội dung của hợp đồng chia thành các điều, các khoản trừ nội dung thông tin của các bên tham gia hợp đồng;

– Thông tin của các bên tham gia hợp đồng phải đúng với các thông tin trong Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Quyết định đầu tư hoặc các giấy tờ pháp lý khác;

Nếu người đại diện thực hiện ký kết không phải là người đại diện theo pháp luật của bên tham gia hợp đồng thì phải có giấy ủy quyền;

– Thỏa thuận rõ ràng, ghi rõ ràng phạm vi đóng góp, đầu tư và cách chia lợi nhuận, sản phẩm trong quá trình đầu tư kinh doanh;

– Phân định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc hợp tác đầu tư để tránh tình trạng các bên đùn đẩy công việc cho nhau trong quá trình hợp tác;

– Thỏa thuận và ghi rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên khi có sự kiện phát sinh làm thay đổi nội dung hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba;

– Thỏa thuận và ghi rõ ràng về các trường hợp vi phạm hợp đồng, mức bồi thường hợp đồng và cách thức giải quyết nếu có tranh chấp. Các bên không nên thỏa thuận vi phạm hợp đồng, mức bồi thường theo quy định mà nên có những thỏa thuận riêng;

– Các bên nên có bản dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư để tham khảo ý kiến của các bên, kiểm tra tính hợp pháp trước khi đi đến việc ký kết hợp đồng chính thức.

Mọi vấn đề thắc mắc về mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác đầu tư có thể liên hệ cho chúng tôi qua tổng đài 1900.6560 để được giải đáp chi tiết và hướng dẫn cụ thể về hợp đồng hợp tác đầu tư.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất