Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Hiện nay nhu cầu về sở hữu bất động sản ngày càng tăng cao. Nhưng vì giá trị tài sản này lớn, nên các bên có thể góp vốn để sở hữu chung, hoặc đầu tư vào dự án. Và Tổng đài 1900 6560 sẽ cung cấp thông tin cho Quí vị hiểu rõ hơn hợp đồng góp vốn mua đất cần những quy định gì.

Hợp đồng góp vốn mua đất là một hợp đồng dân sự, có thể giao hết bằng lời nói, hành vi và văn bản. Nhưng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên thì Hợp đồng này thường được giao kết bằng văn bản.

>>> Tham khảo: Hợp đồng Bcc mới nhất như thế nào?


Hợp đồng góp vốn mua đất là gì?

Hợp đồng góp vốn mua đất là hợp đồng dân sự, thể hiện sự thoả thuận của các bên về  nghĩa vụ góp vốn và sử dụng  tài sản góp vốn vào mục đích mua đất.

Hợp đồng góp vốn mua đất có phải công chứng không?

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận của các bên về xác lập quyền lợi, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng này có thể xác lập bằng hành vi, lời nói và văn bản chứ không nhất định bằng một hình thức nhất định.

Hiện nay theo pháp luật Dân sự không quy định hợp đồng góp vốn (tiền) có mua đất phải công chứng. Nhưng trên thực tế, hợp đồng góp vốn mua đất thì mỗi bên đều góp với giá trị lớn. Nên để đảm bảo quyền lợi của chính mình khi xảy ra tranh chấp thì vẫn nên đi công chứng, chứng thực.

>>> Tham khảo: Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất


Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Hà Nội, ngày… tháng…năm…

– Bên góp vốn (Bên A):

Ông: Nguyễn Văn X

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số:… cấp ngày… tại Công an…

Hộ khẩu thường trú: Xóm/Khu phố…Phường/Xã…Quận/Huyện…Tỉnh/Thành phố…

Tạm trú (nếu có): Xóm/Khu phố…Phường/Xã…Quận/Huyện…Tỉnh/Thành phố…

Số điện thoại:…

Số tài khoản:… tại chi nhánh Ngân hàng:…

– Bên nhận góp vốn (Bên B)

Ông: Nguyễn Văn S

Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số:… cấp ngày… tại Công an…

Hộ khẩu thường trú: Xóm/Khu phố…Phường/Xã…Quận/Huyện…Tỉnh/Thành phố…

Tạm trú (nếu có): Xóm/Khu phố…Phường/Xã…Quận/Huyện…Tỉnh/Thành phố…

Số điện thoại:…

Số tài khoản:… tại chi nhánh Ngân hàng:…

LƯU Ý: Ở phần thông tin người góp vốn thì không giới hạn số người góp vốn, có thể mỗi một người lập một hợp đồng góp vốn riêng hoặc có thể ghi chung vào một hợp đồng

Hai bên tự nguyện thoả thuận và đồng ý với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Ông Nguyễn Văn X góp vốn: XXX triệu tiền Việt Nam

Và góp vốn bằng ( Tiền mặt hoặc chuyển khoản)

LƯU Ý: Trong bài viết này tổng đài chỉ đề cập đến tài sản góp vốn là tiền mặt (Việt Nam Đồng). Ở đây Quí vị cũng nên xác định chính xác đó là tài sản chung hay tài sản riêng của người góp vốn có tranh chấp hay không. Tránh trường hợp tài sản chung nhưng lại chỉ có một người đống ý góp vốn.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời gian góp vốn từ ngày…tháng…năm… và hạn cuối cùng là ngày…tháng…năm…

Nếu trong trường hợp bên A chậm trễ việc góp vốn dẫn đến thiệt hại về tài sản thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường giá trị tài sản tương ứng

LƯU Ý: Ở phần này Quí khách có thể quy định, nếu trong trường hợp bên A chậm trễ việc góp vốn khiến cho việc thiệt hại ( chẳng hạn vì bên A chậm trễ việc góp vốn khiến không thể thực hiện hợp đồng mua bán đúng hạn, và trong thời gian đó thì giá trị tài sản tăng lên thì bên A sẽ phải chịu trách nhiệm về phần tài sản tăng lên đó.

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích tài sản góp vốn quy định tại điều 1 sẽ được sử dụng vào mục đích:…..

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP  PHÍ CÔNG CHỨNG

Về phí công chứng hợp đồng này sẽ do bên … chi trả

LƯU Ý: Trong phần này phi công chứng có thể do bên A hoặc bên B chi trả và có thể do cả hai bên cùng chi trả

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu trong trường hợp có tranh chấp xảy ra thì hai bên sẽ giải quyết theo pháp luật và một trong hai bên có quyền nộp đơn tại toà án có thẩm quyền để giải quyết

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Các cam đoan những thoả thuận trên là hoàn toàn tự nguyện

– Những thông tin về tài sản góp vốn là hoàn toàn chính xác

– Cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ góp vốn và mục đích sử dụng tài sản

ĐIỀU 8 HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng…năm…

LƯU Ý: Nếu trong trường hợp hai bên không có điều khoản về hiệu lực của hợp đồng thì theo pháp luật dân sự thì hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí. Trong thực tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên thì có thể quy định hiệu lực của hợp đồng kể từ ngày đầu tiên góp vốn.

 

 

BÊN A

 

 

BÊN B
NGUYỄN VĂN X NGUYỄN VĂN S

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng thi công mới nhất


Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án

Đối với hợp đồng mua bán đất nền dự án thì cơ bản sẽ có những thông tin của hợp đồng góp vốn mua đất. Nhưng sẽ có những  chú ý sau:

– Về mục đích sử dụng tài sản góp vốn

Sử dụng tài sản góp vốn vào mua đất đất nền dự án tại số lô  … của dự án…

– Về thông tin của đất nền dự án

Đất nền của dự án :….

Thuộc số lô của dự án:….

Chủ đầu tư dự án :….

LƯU Ý: Vì đây là đất nền của dự án, nên cần rõ thông tin của lô đất, dự án đất và thông tin của chủ đầu tư vì trong một dự án thì số lô đất sẽ có những giá trị khác nhau. Cần quy định rõ sẽ mua tại số lô nào, dự án nào để rõ ràng trong quy định về nghĩa vụ của bên nhận góp vốn.

>>> Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất