Mẫu Hợp đồng đại lý độc quyền và phân phối độc quyền năm 2021 Update 10/2023

Bản chất của hợp đồng đại lý độc quyền và hợp đồng phân phối độc quyền là giống nhau tuy nhiên trong nội dung hợp đồng cách diễn đạt và một số nội dung sẽ được thể hiện theo cách khác.

Đại lý độc quyền và phân phối độc quyền là hình thức được nhiều đại lý, công ty áp dụng để cung cấp, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Hình thức hợp đồng này có nhiều điểm đặc biệt so với các hình thức hợp đồng khác.

Cùng TBT Việt Nam sẽ chia sẻ về hai hình thức hợp đồng này qua bài viết dưới đây để Quý độc giả có thể hiểu rõ hơn.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh mới nhất năm 2020


Hợp đồng đại lý độc quyền là gì?

Hợp đồng đại lý là hợp đồng được ký kết giữa bên giao đại lý và bên đại lý để bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa do bên giao đại lý cung cấp hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để nhận thù lao.

Hình thức đại lý độc quyền là một trong những hình thức cụ thể của hợp đồng đại lý, được sử dụng nhiều trong thực tế và được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005.

Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận của các bên trong đó bên giao đại lý chỉ giao cho đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định theo khu vực địa lý nhất định.

Hợp đồng đại lý phải tuân thủ hình thức chung của hợp đồng đại lý là phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương với văn bản.

Hợp đồng phân phối độc quyền là gì?

Hiện nay, Luật thương mại 2005 và các văn bản khác chỉ có quy định về hợp đồng đại lý độc quyền mà không có quy định về hợp đồng phân phối độc quyền. Theo cách gọi thông thường thì đại lý độc quyền hay phân phối độc quyền là giống nhau cả về hình thức và nội dung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Như vậy, hợp đồng phân phối độc quyền cũng chính là sự thỏa thuận giữa bên phân phối hàng hóa, dịch vụ và bên đại lý để bên đại lý mua, bán hàng hóa của bên phân phối hoặc cung ứng dịch vụ của bên phân phối cho khách hàng để nhận thù lao, hoa hồng.

Khi thiết lập hợp đồng, các bên chủ thể có thể sử dụng một trong hai tên “hợp đồng đại lý độc quyền” hoặc “hợp đồng phân phối độc quyền” mà hợp đồng vẫn có giá trị tương đương như nhau.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất


Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất

Hiện nay, pháp luật thương mại vẫn chưa có quy định cụ thể về mẫu hợp đồng đại lý độc quyền. Tuy nhiên, khi soạn thảo và giao kết hợp đồng địa lý độc quyền các bên cần có các nội dung sau đây:

– Thông tin các bên tham gia hợp đồng: bao gồm bên đại lý và bên giao đại lý.

Các bên phải ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên hệ, mã số thuế, địa chỉ kinh doanh.

Nếu các bên là tổ chức, công ty thì cần có thêm thông tin của người đại diện hợp pháp của tổ chức, công ty đó (họ tên, số điện thoại liên hệ).

– Đối tượng của hợp đồng: Trong hợp đồng đại lý độc quyền thì đối tượng của hợp đồng chính là một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý có trách nhiệm phân phối trên thị trường.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng: Trong quy định của Luật Thương mại 2005 đã có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý.

Tuy nhiên, các bên có thể quy định cho nhau thêm một số quyền và nghĩa vụ khác để phù hợp với giao dịch và phải phù hợp với khả năng thực hiện của mình.

Các nội dung quy định thêm không được trái quy định của pháp luật và phải được ghi trong hợp đồng.

– Thanh toán thù lao và tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ: Các bên thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng  về mức thù lao, phương thức thanh toán thù lao cho bên địa lý, phương thức thanh toán tiền hàng hóa, tiền cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

– Thời hạn đại lý: Có thể thỏa thuận về thời hạn chấm dứt hợp đồng hoặc việc chấm dứt hợp đồng tuân theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Ngoài ra, các bên chủ thể có thể thỏa thuận thêm các vấn đề khác, điều khoản khác để hợp đồng đại lý độc quyền được chặt chẽ và bảo vệ được quyền lợi của mình.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất năm 2020 và những lưu ý


Mẫu hợp đồng phân phối độc quyền mới nhất

Như đã phân tích ở trên, hợp đồng phân phối độc quyền cũng chính là hợp đồng đại lý độc quyền. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận ký kết hợp đồng các nội dung nêu trên.

Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng phân phối độc quyền, các bên tham gia cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Hợp đồng phân phối độc quyền, đại lý độc quyền không có quy định về nội dung bắt buộc nên trong hợp đồng không cần có đủ các nội dung trên hoặc có thêm nội dung khác sao phù hợp với thỏa thuận, công việc và lợi ích của các bên.

– Thông tin của các bên tham gia hợp đồng phải đúng với các giấy tờ nhân thân của người tham gia ký kết hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của tổ chức.

– Các chủ thể cần phải xác định rõ thông tin về đối tượng của hợp đồng như tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, hạn sử dụng hàng hóa, chế độ bảo quản hàng hóa,…

– Các chủ thể cần thỏa thuận điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng để đảm bảo các bên thực hiện đúng, không trốn tránh nghĩa vụ của mình.

– Cần có sự thỏa thuận rõ ràng về mức thù lao, hoa hồng, phương thức chi trả thù lao hoa hồng, phương thức chi trả tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ để tránh vấn đề tranh chấp phát sinh.

– Cần có điều khoản thỏa thuận về các trường hợp vi phạm hợp đồng và mức bồi thường cụ thể khi có vi phạm xảy ra.

– Hợp đồng đại lý độc quyền, phân phối độc quyền không cần công chứng, chứng thực tuy nhiên các bên nên thực hiện công chứng, chứng thực để đảm bảo về giá trị pháp lý.

Mọi vấn đề thắc mắc về hợp đồng đại lý độc quyền và hợp đồng phân phối độc quyền có thể liên hệ 1900.6560 các luật sư, chuyên viên của TBT Việt Nam giải đáp chi tiết mọi vấn đề.

>>> Tham khảo: Hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết mới nhất năm 2020 và những lưu ý