Mẫu hồ sơ thay đổi tên công ty 2021 mới nhất Update 09/2023

Hiện nay, sau một thời gian hoạt động, pháp luật cho phép các doanh nghiệp được đổi tên để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Nhiều công ty có nhu cầu muốn đổi tên lại gặp các khó khăn về hồ sơ, thủ tục. Qua bài viết “Hồ sơ thay đổi tên công ty”, TBT Việt Nam xin cung cấp những thông tin giúp quý độc giả nắm bắt những quy định của pháp luật về các thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty.

Thay đổi tên công ty là gì?

Thay đổi tên công ty là một trong các hình thức thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty là việc chủ sở hữu công ty thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển đổi tên công ty cũ thành một tên mới và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp về thể thức đặt tên cũng như thủ tục thay đổi.

Hiện nay, thay đổi tên công ty là hình thức thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khá phổ biến. Có rất nhiều lí do để mà chủ sở hữu công ty quyết định và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty như là: vì thay đổi loại hình doanh nghiệp, vì muốn tạo dung một thương hiệu mới, và vì nhiều lý do cá nhân khác v.v….

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Thủ tục này bao gồm các bước như chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả và các thủ tục thông báo khác theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Khi thay đổi tên công ty, theo quy định của luật doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải chú ý tìm hiểu kỹ các quy tắc về cách đặt tên công ty như bao gồm hai thành tố là tên loại hình, tên riêng công ty và tên riêng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với những tên đã đăng ký trên Cổng thông tin quóc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty chú ý về thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Hồ sơ thay đổi tên công ty được quy định tại doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP. Số lượng hồ sơ là một bộ và được gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính. Thời gian giải quyết hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu. Công ty TNHH 1 thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu có thể ủy quyền cho một cá nhân hay nhiều cá nhân tham gia quản lý, điều hành công ty. Do đó, các cá nhân tổ chức cần lưu ý để chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác. Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp so