Mẫu giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn Update 10/2021

Chuyển sinh hoạt công đoàn không phải chuyện mới mẻ hay ít khi diễn ra, nó là một hoạt động có thể thường xuyên diễn ra. Thế nhưng, không phải ai cũng nắm được những quy định ảnh hưởng đến vấn đề này.

Trong bài content hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng đến vấn đề: Mẫu giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn.

Thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn

Thực hiện việc chuyển sinh hoạt Công đoàn thì quý độc giả cần phối hợp với Công đoàn cơ sở để thực thi các bước theo chỉ dẫn. Khi chuyển sinh hoạt công đoàn cơ sở thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) và gửi về Liên đoàn Lao động cấp huyện gồm có các văn bản, nhất định:

– Công văn đề xuất chuyển sinh hoạt Công đoàn.

– Bản copy Giấy chứng thực đăng ký bán hàng của Công ty (cần chú ý: Cần có chứng nhận của đơn vị công dụng).

– Báo cáo số liệu tổ chức thời điểm hiện tại (số lao động, sổ đoàn viên).

– Những quyết định xoay quanh do Liên đoàn Lao động cấp huyện ra quyết định.

Trong trường hợp này, cần hết sức chú ý về thời gian nhận hồ sơ của Công đoàn cơ sở từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.

– Khi chuyển nơi thực hiện những công việc, đoàn viên xuất trình thẻ để được sinh hoạt công đoàn tại nơi đến. Trường hợp Đoàn viên chưa được nhận thẻ, công đoàn cơ sở nơi đoàn viên công đoàn chuyển đi có nhiệm vụ cấp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn cho đoàn viên.

– Thời gian trả kết quả cho công đoàn cơ sở: 05 ngày thực hiện những công việc kể từ lúc Công đoàn cơ sở nộp rất đầy đủ thủ tục hồ sơ theo chỉ dẫn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Trong trường hợp nơi đoàn viên thực hiện những công việc chưa có tổ chức Công đoàn thì đoàn viên liên lạc với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi gần nhất theo địa giới hành chính để được chỉ dẫn, tạo điều kiện tiếp tục sinh hoạt công đoàn.

Các trường hợp phải thực hiện chuyển sinh hoạt Công đoàn:

Căn cứ quy định tại khoản 3 – Điều 3 – Điều lệ Công đoàn đất nước ta ban hành kèm theo Quyết định số 174/QD-TLD năm 2020, quy định về chuyển sinh hoạt công đoàn, nhất định như sau:

– Khi thay đổi nơi thực hiện những công việc, đoàn viên thông báo với công đoàn cơ sở nơi sinh hoạt hoặc nghiệp đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt về việc chuyển sinh hoạt công đoàn; trình thẻ công đoàn và bày tỏ nguyện vọng sinh hoạt công đoàn đối với ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở nơi đến, để được tiếp tục sinh hoạt.

– Ban chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên và ghi giảm số lượng; ban chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt mới bổ sung tên và ghi tăng số lượng.

Vì vậy, khi thay đổi nơi thực hiện những công việc, đoàn viên thông báo với công đoàn cơ sở nơi sinh hoạt hoặc nghiệp đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt về việc chuyển sinh hoạt công đoàn.

Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn:

Căn cứ Điều 21 – Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X, quy định về việc chuyển sinh hoạt đoàn thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp Đoàn cơ sở, nhất định:

– Ban chấp hành Chi đoàn hiện tại phải đánh giá, nhận xét cho đoàn viên và thu rất đầy đủ phí đoàn, cùng lúc đó phải tiến hành giới thiệu đoàn viên đấy đến Chi đoàn mới tại địa phương mà đoàn viên đang chuẩn bị chuẩn đến.

– Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền: Kết nạp đoàn viên mới, quản lý tình hình sinh hoạt của đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đoàn hay giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

– Đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới thì sẽ đề xuất Ban chấp hành Chi đoàn nơi đang sinh hoạt hiện tại để được chuyển sinh hoạt sang cơ sở mới. Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong vùng một đoàn cơ sở thì Ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại Chi đoàn mới.

>>>>> Đọc thêm: Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn:

ĐOÀN TNCS HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH Trường: ĐH Hoa Sen                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

GIẤY GIỚI THIỆU

CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường: Đại học Hoa Sen

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thăng Lengthy.

Đề xuất giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí NGHIÊM THANH A

Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1988 về cơ sở mới.

Đồng chí: NGHIÊM THANH A  đã đóng đoàn phí đến tháng 08 năm 2021.

Vậy Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hoa Sen rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thăng Lengthy tiếp nhận, giúp đỡ để đồng chính: Nghiêm Thanh A sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn đã được chúng tôi giải thích chi tiết trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi đã hướng dẫn đầy đủ về quy trình tiến hành chuyển sinh hoạt công đoàn.

>>>>> Đọc thêm: Mẫu giấy ủy quyền