Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng Update 10/2021

Những người ưu tú luôn là một nguồn tiềm lực thiết yếu cần được bổ sung vào Đảng để phục vụ Nhân dân và Tổ quốc. Thế nhưng, không phải ai cũng có những hiểu biết về việc giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

Vì vậy, trong bài content hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng:

Thứ nhất: Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc

– Dựa theo kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn và chỉ dẫn nhận xét, xếp loại chất lượng đoàn viên hằng năm của Ban thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn cấp trên, chi đoàn cơ sở tổ chức họp nhận xét. Xếp loại chất lượng đoàn viên, báo cáo kết quả xếp loại lên Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp.

– Ban chấp hành cơ sở Đoàn ban hành Nghị quyết xác nhận đoàn viên ưu tú (theo mẫu 1 và sơ lược công đoạn phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú theo mẫu), tiến hành trao Nghị quyết xác nhận đoàn viên ưu tú kèm theo danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với các cuộc gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, tròn những dịp kỷ niệm, các ngày lễ ….

– Ban Chấp hành có sở Đoàn dựa trên kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên được phân loại coi như hoàn tất xuất sắc vai trò viết bài cảm nhận về Đảng; đánh giá và nhận xét kết quả từng bài content, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của chính mình và gia đình đoàn viên được phân loại coi như hoàn tất xuất sắc vai trò và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú.

Thứ 2: Bồi dưỡng, chỉ dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu tập luyện

– Đoàn viên ưu tú trưởng thành Đoàn thì tổ chức lễ trưởng thành trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đấy cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

– Định kỳ 03 tháng/lần, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn đánh giá kết quả phấn đấu, tập luyện của Đoàn viên ưu tú, báo cáo với cấp ủy trên các mặt: Tính chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác, quan hệ quần chúng, ý thức tổ chức kỷ luật.

– Chi bộ đã xác nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, tổ chức cơ sở Đàn cần tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng phân công, giao vai trò để đoàn viên ưu tú được tập luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi.

– Ban chấp hàng Đoàn có sở chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng mở lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú; tăng cường tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữ lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên ưu tú

– Mỗi quý, Ban chấp hành chi đoàn, đoàn cơ sở tiến hành đánh giá ố đoàn viên ưu tú được xác nhận là đối tượng Đảng, cùng lúc đó chỉ rõ những điểm không tốt, hiện hữu để đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy nhiệm vụ của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn trong việc tạo điều kiện đoàn viên ưu tú phấn đấu, tập luyện.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Thứ ba: Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

– Cơ sở chỉ dẫn của Đoàn cơ sở, Chi đoàn tiến hành họp, phản hồi Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng (trường hợp nếu như đánh giá nhiều đoàn viên ưu tú thì phải tiến hành nhẫn ét và biểu quyết từng người một). Cuộc họp này nên mời đại diện cấp ủy cùng cấp đến dự và cho ý kiến nhận xét công đoạn phấn đấu của đoàn viên ưu tú.

– Đoàn viên ưu tú được cấp ủy xác nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, tạo điều kiện, đã được học và cấp giấy chứng thực coi như hoàn tất lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đủ điều kiện để thực thi quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên có sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên và tiến hành làm thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú.

Thứ tư: Theo dõi công đoạn phân công của Đảng viên dự bị

Trường hợp trong độ tuổi đoàn, đảng viên dự bị phải gương mẫu tham gia sinh hoạt đoàn, thực hiện quyền và vai trò của người đoàn viên. Khi hết thời gian dự bị, chi đoàn, cơ sở Đoàn, Chi bộ tiến hành quy trình xét, đề xuất xác nhận Đảng viên chính thức đối với Đảng viên dự bị theo quy định của Đảng.

>>>>> Đọc thêm: Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: Chi bộ Thôn XXX

Tên tôi là: NGUYỄN VĂN M

Sinh ngày: 03/07/1970

Vào Đảng ngày 12 tháng 07 năm 2003, chính thức ngày 12 tháng 09 năm 2004.

Chức phận trong Đảng: Đảng viên.

Quê quán: Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Thôn XXX – Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Ngày 21 tháng 07 năm 2020 được Chi bộ phân công giáo dục, tạo điều kiện quần chúng ĐẶNG VĂN L phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những yếu tố trọng điểm về người phấn đấu vào Đảng, nhất định:

– Về lý lịch:

Lý lịch của đồng chí là đúng sự thật như đã khai báo.

– Những ưu, khuyết điểm chính:

Đồng chí chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tính chất chính trị, đạo đức và lối sống cũng giống như khả năng công tác; quan hệ quần chúng là tốt.

Đối chiếu với chuẩn mực và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề xuất kết nạp quần chúng ĐẶNG VĂN L vào Đảng.

Tôi xin gánh chịu hậu quả trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 09 năm 2021

                                                                                ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng đã được chúng tôi cung cấp trực tiếp trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng trao cho quý độc giả một vài người quy trình giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

>>>>>> Xem thêm bài content: Giấy ủy quyền