Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học thiện cảm Đảng Update 10/2021

Việc những đoàn viên được giới thiệu để đi học thiện cảm Đảng luôn là một trong những vinh dự to lớn. Thế nhưng, không phải ai cũng nhận biết những quy định ảnh hưởng đến vấn đề họ thiện cảm Đảng.

Trong bài content hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học thiện cảm Đảng.

Điều kiện học thiện cảm Đảng là gì?

– Điều kiện về độ tuổi được tham gia lớp học thiện cảm Đảng:

+ Căn cứ quy định tại Quy định số 29/2016-QĐ/TW quy định thi hành điều lệ Đảng có quy định về độ tuổi được gia nhập hàng ngũ Đảng viên: Người xin vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm xét kết nạp Đảng, việc thực hiện kết nạp Đảng cho người từ đủ 60 tuổi phải do Trung ương cấp ủy xem xét và có quyền quyết định.

+ Vì lẽ đó, người học thiện cảm Đảng cũng cần đủ độ tuổi để vào Đảng mới được tham gia vì học thiện cảm Đảng là nhằm hiểu một cách rõ ràng hơn về tổ chức Đảng, kiến thức tiền đề trước tiên, cũng giống như cấp Giấy chứng thực họ lớp nhận thức về Đảng giấy tờ bắt buộc trong thủ tục kết nạp Đảng.

– Điều kiện về Trình độ học thức:

+ Ít nhất người có nguyện vọng học lớp thiện cảm Đảng phải tốt nghiệp trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương trở lên, trường hợp người thực hiện những công việc, sinh sống, lao động ở những vùng kinh tế đáng chú ý khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tuy nhiên do nhu cầu phát triển về Đảng mà không thể làm được những điều kiện chung đưa rõ ra, về trình độ họ vấn sẽ làm theo chỉ dẫn của Ban bí thư.

+ Đối với học viên mà đang học hệ Đại học chính quy thì đã phải học được 04 học kỳ và ít nhất trong 04 kỳ học đấy cần có 02 kỳ đạt được điểm trung bình chung học tập 0.7 trở lên các kỳ còn lại phải đạt được 0.6 điểm trung bình trở lên. Trường hợp học viên ở vùng kinh tế đáng chú ý khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa có cư trú tại địa bàn từ 03 năm trở lên có công nhận của chính quyền địa phương thì chỉ cần một học kỳ 0.7 điểm trung bình công, kỳ khác đạt 0.6 là đạt về điều kiện học thiện cảm Đảng.

Học lớp thiện cảm Đảng có chắc chắn được kết nạp Đảng không?

Học và có Giấy chứng thực đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp huyện. Căn cứ quy định tại mục 5.4 – Chỉ dẫn 01-HD/TW năm 2016, nhất định:

– Đối với Giấy chứng thực đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì không quá 60 tháng  kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng thực mà Chi bộ chưa xem xét đề xuất kết nạp thì Chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng thực mới trước khi xem xét, kết nạp.

– Từ khi lập hồ sơ đề xuất xét kết nạp người vào Đảng mà Chi bộ chưa xem xét đề xuất kết nạp được trong thời hạn quá 12 tháng, phải làm lại tài liệu, nhất định:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công tạo điều kiện người vào Đảng.

+ Ý kiến đánh giá bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu như có sự thay đổi so sánh với thời điểm thẩm tra lần trước.

+ Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu như có thay đổi so sánh với thời điểm thẩm tra lần trước.

Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học thiện cảm Đảng

Quý vị có thể đọc thêm mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học thiện cảm Đảng phía dưới:

BCH ĐOÀN XÃ ĐH                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 87-NQ/DTNDH                                              Thanh Hóa, ngày 05 tháng 09 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi: – Chi ủy: Thôn XXX

                                                        – Đảng ủy: xã ĐH

– Căn cứ điểm 1 – Điều 4 – Chương I – Điều lệ Đảng Cộng sản nước ta về quyền hạn của Ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét Nghị quyết của Chi đoàn Thôn XXX.

– Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã ĐH họp ngày 29 tháng 08 năm 2021, nhận ra:

Đoàn viên: NGUYỄN THỊ H có những ưu, khuyết điểm chính:

Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tính chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác; quan hệ quần chúng tốt.

Đối chiếu với chuẩn mực và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề xuất Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên NGUYỄN THỊ H vào Đảng, với dự đồng tình của 24 đồng chí (Đạt 99%) so sánh với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không đồng tình 01 đồng chí, vói nguyên nhân không tham gia vào buổi họp do có nguyên nhân chính đáng.

Chúng tôi xin hoàn toàn chị trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ lại giáo dục bồi dưỡng đoàn viên NGUYỄN THỊ H biến thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

                                                                                         T/M Bí thư Đoàn TNCS

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học thiện cảm Đảng đã được chúng tôi giải thích chi tiết trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng đã đi vào kỹ càng vào phân tích điều kiện để được tham gia học lớp thiện cảm Đảng vào thời điểm hiện tại.

>>>>> Đọc thêm: Mẫu đơn xin bỏ việc