Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường mới nhất Update 10/2021

Giấy giới thiệu của Nhà trường là một trong các kiểu giấy tờ khá thông dụng và thường gặp đối với học viên sử dụng dưới rất nhiều hình thức. Thế nhưng chức năng nhất vẫn là sử dụng để giới thiệu học viên đi thực tập.

Trong bài content hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng tới vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường.

Giấy giới thiệu của Nhà trường là gì?

Giấy giới thiệu là một văn bản do một Đơn vị, tổ chức, công ty phát hành nhằm giới thiệu các thông tin căn bản về nhân viên đại diện doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức cơ quan hoặc các trường hợp khác liên lạc với co quan, công ty tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc nhất định theo nội dung được ghi lại và xác nhận trong giấy giới thiệu.

Giấy giới thiệu của Nhà trường cho học viên đi thực tập đang là một trong những mẫu giấy phổ biến nhất. Đây chính là văn bản hành chính được quy định tại Điều 7 – Nghị định số 30/2020/ND-CP về công tác văn thư, nhất định:

Văn bản hành chính gồm các kiểu văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, chỉ dẫn, chương trình, chiến lược, giải pháp, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyềnm giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Vì thế, giấy giới thiệu của Nhà trường cho học viên là một trong những văn bản hành chính theo quyết định về công tác văn thư, mẫu giấy được Nhà trường gửi cho đơn vị mà học viên sẽ đến thực tập.

Những chú ý khi biên soạn Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường:

– Giấy giới thiệu học viên đi thực tập là một thủ tục gần nhữ bắt buộc mà Nhà trường phải thực hiện nhằm tạo điều kiện học viên cũng giống như cơ quan, đơn vị đến thực tập có thể kiểm soát được toàn bọ những thông tin ảnh hưởng đến học viên, chuyên ngành mong muốn thực hiện những công việc để có thể sắp đặt phòng, ban thực tập thích hợp với lĩnh vực để các em có thể được thúc đẩy hết tất cả những kiến thức đã được học. Cùng lúc đó, có thêm cho mình những bài học, kiến thức thực tế từ Đơn vị thực tập.

– Những học viên gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc không có những các mối quan hệ cũng giống như không tự mình tìm được cơ quan thực tập thì có Giấy giới thiệu của Nhà trường là mộ trong những giấy tờ qun trọng khi các em đến cơ quan, đơn vị để xin thực tập.

– Giấy giới thiệu học viên đi thực tập cần ghi rõ những thông tin của học viên gồm có: Trường, lớp, khoa, mã số học viên, khóa, … Một khi coi như hoàn tất tất cả những thông tin có trong mẫu giấy giới thiệu thực tập, nhà trường sẽ chuyển trực tiếp đến đơn vị, cơ quan học viên thực tập để xin ý kiến của cơ quan thực tập thực hiện tiếp nhận hay không tiếp nhận học viên này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Chỉ dẫn biên soạn Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường

– Thời gian ban hành:

Phải biên soạn Giấy ghi rõ ngày/tháng/năm được ban hành, thời gian ban hành phải được viết rất đầy đủ; các số thể hiện ngày/tháng/năm; đối với những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng phải ghi rất đầy đủ hai chữ số.

– Địa danh:

+ Ghi trên Giấy giới thiệu do Đơn vị Nhà nước ở trung ương ban hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đơn vị ban hành văn bản đóng trụ sở.

+ Đối với những cơ quan hành chính được đặt theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử thì phải ghi tên gọi rất đầy đủ của cơ quan hành chính.

+ Địa danh ghi trên Giấy giới thiệu đơn vị Nhà nước ở địa phương ban hành là tên gọi chính thức của cơ quan hành chính nơi Đơn vị ban hành đóng trụ sở.

– Chữ ký của người có thẩm quyền:

+ Chức danh được ghi trên Giấy giới thiệu do các tổ chức tư vấn ban hành là chức danh lãnh đạo của người ký trong công ty tư vấn, ở mẫu giấy giới thiệu thực tập này là ban giám hiệu nhà trường.

+ Chức phận  ghi trên Giấy giới thiệu là chức phận lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong đơn vị, tổ chức; không ghi những chức phận mà Nhà nước không quy định.

+ Họ tên người ký gồm có họ tên đêm (nếu như có); tên của người ký.

– Nội dung:

Nội dung Giấy giới thiệu được giải thích bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1cm hoặc 1,27cm; khoảng cách giữa các đoạn văn ít ra 6pt; khoảng cách giữa các dòng ít ra là dòng đơn, tối đa là 1.5 strains (Căn cứ theo quy định của Nghị định số 30/2020/ND-CP).

Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường:

BỘ GD VÀ ĐT                          CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ĐH Mở Hà Nội                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/GGT-DHM                                              Hà Nội, ngày 29 thàn 08 năm 2021

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp XXXXXXXX

Nhằm tạo điều kiện cho học viên Trường Đại học Mở Hà Nội có chuyên môn thực tế, nâng cao trình độ chuyên ngành và làm chủ đề tốt nghiệp khóa học.

Nay Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội, giời thiệu:

Học viên: ĐÀM THẾ A

MSSV: 751289          Lớp: 12                         Khóa: 75

Được giới thiệu đến quý Doanh nghiệp XXXXXXXX

Địa chỉ: Số 98 Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội.

Về việc sắp đặt cho Học viên vào đúng phòng/ban, bộ ngành thích hợp với hoạt động của học viên trong bài báo cáo học viên đã chọn trước đây.

Kính mong Quý doanh nghiệp XXXXXX giứp đỡ cho học viên Đàm Thế A coi như hoàn tất vai trò được giao.

Giấy này có giá trị từ ngày 29 tháng 08 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Ý kiến của cơ quan thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(Ký tên và đóng dấu)

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

 

Như vậy, Mẫu giới thiệu của Nhà trường đã được chúng tôi giải thích chi tiết trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng đã hướng dẫn đầy đủ cách biên soạn Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường.