Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2021 thế nào? Update 09/2023

Kinh tế ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự ra đời ngày càng nhiều của các doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Vì vậy để đảm bảo được công việc quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước thì pháp luật quy định các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thành lập đều phải đi đăng ký và sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Để tìm hiểu rõ hơn về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì xin mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Trước khi cung cấp Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, TBT Việt Nam muốn làm rõ khái niệm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để Quý vị có nhận thức đúng đắn về giấy tờ này.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thể hiện sự công nhận của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp và ngành nghề mà doanh nghiệp đó kinh doanh đó.

Nó được coi như “giấy khai sinh” ghi nhận mọi thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Hiện nay, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tồn tại dưới dạng văn bản hoặc bản điện tử

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

– Phải là các ngành, nghề không bị pháp luật cấm

– Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật

– Hồ sơ đăng ký hợp lệ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Nộp lệ phí đầy đủ theo quy định.

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh chính là mã số doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì mã số doanh nghiệp được hiểu là một dãy số được ghi nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp này sẽ được ghi luôn trên giấy chứng nhận.

Theo quy định của pháp luật thì các mã số này không được trùng nhau và mỗi mã số sẽ chỉ được sử dụng cho một doanh nghiệp duy nhất và không được sử dụng lại.

Mã số doanh nghiệp được sử dụng để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ về thuế, các thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Thông qua mã số doanh nghiệp mà cơ quan nhà nước sẽ thuận tiện kiểm tra hoạt động và việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở đâu?

Tại Luật Doanh nghiệp quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ phải giải quyết hết số hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 3 ng%