Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời Update 09/2023

Đối với học viên, sinh viên các trường học, cao đẳng, trung cấp họ có thể xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong một thời gian cụ thể tuy nhiên không quá quy định của trường. Ở một vài người trường, nhà trường sẽ có chỉ dẫn một vài người mẫu đơn thường sử dụng cho học viên.

Đối với những trường không có mẫu riêng, Quý vị có thể đọc thêm mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời theo bài content sau.

Đơn xin nghỉ học tạm thời là gì?

Đơn xin nghỉ học tạm thời là mẫu đơn do học viên, sinh viên viết để đề xuất Ban giám hiệu nhà trường giải quyết việc nghỉ học trong một thời gian khá dài vì một nguyên nhân cụ thể.

Đối tượng xin nghỉ học tạm thời thường thường là học viên, sinh viên đang theo học tại các trường học, cao đẳng, trung cấp.

Thời gian xin nghỉ học tạm thời: Không chẳng hạn như đơn xin nghỉ học vì nguyên nhân ốm đau, nhà có việc riêng… đơn xin nghỉ học tạm thời sẽ dài hơn rất nhiều, có thể là 1 kỳ học hay thậm chí là 1 năm học. Thời gian xin nghỉ tạm thời thường không dài quá 1 năm bởi có nhiều trường có quy định về thời gian tối đa của một khóa học cho học viên, sinh viên trong trường.

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC

Kính gửi:     Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

Phòng Huấn luyện trường Địa học Thương mại

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Cố vấn học tập lớp KT7D

Tôi tên: Nguyễn Thị Thanh       Mã số học viên: 8307492098

Ngày sinh: 18/02/2002

Hộ khẩu thường trú: xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Hiện đang học lớp (ngành): KT7D      Khóa: 2020 – 2024

Hệ huấn luyện: Lâu dài tập trung (chính quy) tại trường Đại học Thương mại

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Thương mại cho phép tôi được tạm nghỉ học 01học kỳ tại Trường Đại học Thương mại kể từ học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Nguyên nhân xin nghỉ:  Do trên đường về quê ngày 30 tháng 04 năm 2021 tôi gặp tai nạn và có bị gãy chân phải bó bột trong vòng 03 tháng. Trong thời gian này, tôi gặp vấn đề trong việc đi lại và không thể bảo đảm tham gia được rất đầy đủ các buổi học của học kỳ này. Vì thế, tôi viết đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô xem xét, giúp đỡ để tôi có thể tạm thời nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập.

Tôi xin chân tình cám ơn!

Công nhận của địa phương Ý kiến của khoa Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ và tên)

Cách viết đơn xin nghỉ học tạm thời

Quý vị có thể viết mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời theo chỉ dẫn như sau:

Một là: Đoạn đầu tiên

Đoạn đầu tiên sẽ gồm có các nội dung:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên đơn xin nghỉ học:

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

Hai là: Phần nội dung

Phần nội dung của đơn là nội dung mấu chốt, phần này quyết định chính đến việc người viết đơn có được nghỉ theo nguyện vọng hay không. Phần nôi dung sẽ gồm có:

– Người nhận đơn.

Không chẳng hạn như đơn xin nghỉ học thường thường chỉ cần gửi cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn. Đơn xin nghỉ học tạm thời cần phải nhận được sự chấp nhận của Ban Giám hiệu nhà trường. Vì thế, người nhận đơn bình thường sẽ gồm có Ban Giám hiệu nhà trường, phòng huấn luyện trường và giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập).

– Người viết đơn:

Người viết đơn là người đang theo học tại trường, ở đối tượng này Quý vị có thể dùng chủ ngữ là “tôi” tuy nhiên câu từ vẫn cần phải thể hiện sự kính trọng đối với người đọc. Người viết đơn phải ghi rất đầy đủ các tất cả thông tin bản thân gồm có họ tên, ngày, tháng, năm sinh, mã số học viên, lớp học, khóa học, địa chỉ thường trú.

– Nguyên nhân xin nghỉ học tạm thời:

Xin nghỉ học tạm thời được dùng khi học viên, sinh viên gặp những yếu tố về sức khỏe, việc gia đình, việc cá nhân làm liên quan đến việc học tập, nghiên cứu tại trường mà không thể giải quyết được trong thời gian nhanh chóng.

– Công nhận nguyên nhân xin nghỉ học tạm thời:

Đơn này để sẽ được tiếp nhận và xét duyệt, sinh viên, học viên cần cần có công nhận của ủy ban nhân dân nơi thường trú và công nhận của phụ huynh bên cạnh chữ ký của mình.

Trên đây chính là nội dung bài content mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời, cám ơn Quý khách hàng đã chú ý theo dõi bài content của bên chúng tôi.