Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương Update 10/2021

Cuộc sống có nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc ly hôn. Thế nhưng có thể bắt đầu từ ý chí một bên ước muốn được chấm dứt những mối quan hệ này. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương như thế nào là câu hỏi được nhiều độc giả chú ý. Hãy theo dõi nội dung bài content của bên chúng tôi để có lời giải thích.

Ly hôn đơn phương là gì?

Trước khi đến với Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương thì chúng ta cần hiểu ly hôn đơn phương là gì. Vào thời điểm hiện tại theo Luật Hôn nhân gia đình 2014 mới chỉ đưa rõ ra định nghĩa về ly hôn nói chung như sau “Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án”. Dù pháp luật không quy định định nghĩa này tuy nhiên có thể hiểu ly hôn đơn phương là một hình thức ly hôn. Theo đấy một trong hai bên có ước muốn không tiếp tục cuộc hôn nhân và cũng bắt đầu từ một phía, không cần người kia chấp thuận ly hôn.  Nhất định ly hôn theo yêu cầu 1 bên và mong muốn ly hôn không cần cả hai bên đều phải ký đơn ly hôn. Người đơn phương ly hôn sẽ viết đơn ly hôn và nộp ra tòa án nơi cư trú của người kia (tức vợ hoặc chồng) đang sinh sống và thực hiện những công việc.

Căn cứ ly hôn đơn phương

Theo quy định tại Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên như sau:

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà giảng hòa tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu như có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng khiến cho hôn nhân lâm vào trạng thái trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu như có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm liên quan nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia”.

Vậy vợ hoặc chồng đều có quyền đơn phương ly hôn miễn thỏa mãn quy định thuộc Điều 56 của Luật định.

Trường hợp nào không được đơn phương ly hôn?

Bên cạnh việc tự do ly hôn đơn phương, pháp luật vẫn có quy định trường hợp nào không được đơn phương ly hôn. Nhất định theo căn cứ tại khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Pháp luật luôn bảo vệ bên yếu thế (phía người vợ) nên để có thể bảo vệ sức khỏe và quyền lợi hợp pháp của phụ nữ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì pháp luật hạn chế một vài người quyền yêu cầu ly hôn của người chồng. Vào thời điểm con dưới 12 tháng tuổi, nếu như chồng nộp đơn ly hôn đơn phương thì Tòa án sẽ không thụ lý đơn của chồng.

Như vậy có thể thấy vợ hoặc chồng đều có thể nộp đơn ly hôn đơn phương theo điều kiện của điều 56, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 51 thì chỉ có người vợ được quyền ly hôn đơn phương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến Tòa tiếp nhận hồ sơ để xin Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương do hiện chưa có mẫu chung do Tòa án nhân dân tối cao ban hành thống nhất áp dụng trên toàn quốc. Ngoài những điều ấy ra để giúp bạn đọc chú ý theo dõi có thể đọc thêm nội dung Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương của bên chúng tôi cung cấp phía dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————o0o————–

 

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………………- TP: ……………………..

Họ tên chồng: ……………………………………………………..Sinh ngày: ……………………

CMND số: ………………………………….. Do công an……………… Cấp ngày: ……………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Họ tên vợ: ………………………………………………….Sinh ngày: …………………………..

CMND số: do công an cấp ngày: …………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Xin giải thích với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm……………………….. có đăng ký kết hôn tại UBND phường………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………………………………

xem xét giải quyết cho tôi được ly hôn, chấm dứt trạng thái hôn nhân như vào thời điểm hiện tại, nhất định:

1. Về con chung:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về tài sản chung: (ghi nhất định mỗi cá nhân được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Về nhà ở::

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu như không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ::

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu như không có vay nợ thì ghi không có)

Kính mong Quý tòa xem xét giải quyết cho yêu cầu ly hôn của tôi để tôi sớm ổn định cuộc sống riêng của mình.

Kính đề xuất Quý Toà xem xét.

…………,Ngày…tháng…năm 20…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nội dung mẫu đơn ly hôn đơn phương

Ngoài Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương chúng tôi cung cấp ở trên bạn đọc cũng có thể tự biên soạn đơn miễn sao thuyết phục được nội dung đơn ly hôn. Nhất định nội dung của mẫu đơn thường gồm có:

Đoạn đầu tiên: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện đơn; tên mẫu đơn.

Phần nội dung: Thông tin Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết đơn phương ly hôn; Thông tin cá nhân của người khởi kiện, người bị kiện; Tất cả thông tin trạng thái hôn nhân của vợ chồng và căn cứ ly hôn đơn phương; Tất cả thông tin vấn đề con chung của vợ chồng; Tất cả thông tin vấn đề chia tài sản chung vợ chồng;Tất cả thông tin vay nợ và các nghĩa vụ tài chính khác; bên cạnh đấy để làm cho rõ cho căn cứ yêu cầu giải quyết ly hôn, một vài người mẫu nhất định có thêm các phần như nguyên nhân xin ly hôn, công nhận của chính quyền địa phương,…

Phần kết bài:Tất cả thông tin chữ ký và ghi rõ họ và tên của người khởi kiện.

Hồ sơ ly hôn đơn phương gồm những gì?

Ngoài Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương chủ thể có nhu cầu ly hôn đơn phương cũng cần chuẩn bị rất đầy đủ các giấy tờ thiết yếu để nộp tại đơn vị có thẩm quyền. Một vài người hồ sơ tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị  để có thể thực hiện ly hôn đơn phương khẩn trương bao gồm:

– Giấy chứng thực kết hôn hoặc bản copy trích lục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã , phường, thị trấn nơi ĐKKH trong trường hợp không tìm thấy giấy chứng thực đăng kí kết hôn bản gốc;

– CMND/ căn cước công dân của 2 vợ chồng bản copy chứng nhận;

– Sổ hộ khẩu gia đình phô tô chứng nhận, trường hợp vợ chồng không ở chung sổ hộ khẩu thì người yêu cầu ly hôn phải cung cấp thông tin cư trú của người còn lại;

– Giấy khai sinh của các con phô tô chứng nhận hoặc bản trích lục giấy khai sinh;

– Các giấy tờ khác về tài sản và quyền tài sản.

Trên đây chính là những tất cả thông tin Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương. Kỳ vọng thông tin chúng tôi đưa rõ ra có ích với độc giả.

>>>>> Đọc thêm bài content: Thủ tục ly hôn