Mẫu đơn xin chuyển trường cho con mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà phụ huynh cũng như học sinh có mong muốn chuyển trường học cho con, tuy nhiên khi chuyển trường cần tiến hành theo trình tự thủ tục pháp luật và theo quy định của từng trường học.

Công ty TBT Việt Nam luôn đồng hành cùng phụ huynh và học sinh, để tư vấn, hỗ trợ khi có thắc mắc, băn khoăn trong quá trình con đi học, nhất là vấn đề chuyển trường và hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin chuyển trường cho con chi tiết nhất.

>>> Tham khảo: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Mẫu đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường hiện chưa có quy định mẫu cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan, nhưng có thể hiểu đơn xin chuyển trường là biểu mẫu cần có trong hồ sơ xin chuyển trường cho con để nêu yêu cầu chuyển trường và các nội dung có liên quan.

Đơn xin chuyển trường cho con có thể do phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ của học sinh soạn thảo. Thực tế một số trường học cũng có quy định sẵn mẫu đơn xin chuyển trường, phụ huynh học sinh khi có nhu cầu chuyển trường cho con có thể sử dụng theo mẫu riêng của trường.

Khi chuẩn bị hồ sơ xin chuyển trường cho con, đặc biệt là soạn thảo đơn xin chuyển trường cần căn cứ vào việc con đang học cấp bậc nào tiểu học, trung học sơ sở hay trung học phổ thông,…để chuẩn bị đơn xin chuyển trường cho phù hợp, bởi mỗi cấp khác nhau sẽ có những quy định, yêu cầu riêng.

Hiểu được những băn khoăn, lo lắng của Quý phụ huynh và học sinh, Công ty tư vấn TBT Việt Nam sẽ chia sẻ thêm các mẫu đơn chuyển trường được sử dụng phổ biến hiện nay và cách soạn thảo các loại mẫu đơn này trong phần tiếp theo của bài viết.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn trình báo công an mới nhất


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Quy trình thủ tục xin chuyển trường cho con

Trước khi hướng dẫn Quý vị soạn thảo đơn chuyển trường chi tiết, Công ty TBT Việt Nam xin cung cấp một số thông tin hữu ích liên quan đến quy trình, thủ tục chuyển trường cho con mà Quý vị quan tâm.

Căn vào quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2002 và văn bản hướng dẫn liên quan của các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố quy định:

Học sinh sẽ được xem xét và giải quyết việc chuyển trường khi đáp ứng các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục theo quy định. Trừ việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) sẽ thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó. Và việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập.

Riêng việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập, chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT.

Đối tượng được chuyển trường theo quy định hiện hành:

+ Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp;

+ Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng mà không thể theo học tại trường nên phải chuyển sang trường khác.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển trường cho con:

Hồ sơ chuyển trường bao gồm những giấy tờ cơ bản sau:

1/ Đơn xin chuyển trường cho con do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (tự soạn thảo hoặc theo mẫu của trường, tuy từng trường học quy định);

2/ Học bạ bản chính của học sinh;

3/ Bằng tốt nghiệp các cấp học dưới (xuất trình bản gốc và nộp bản sao có công chứng chứng thực);

4/ Giấy khai sinh của con (bản sao có công chứng chứng thực hoặc trích lục và xuất trình bản chính để đối chiếu);

5/ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định;

6/ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi xin chuyển đi cấp;

7/ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với từng trường hợp theo luật định;

8/ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến (với trường hợp học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác);

9/ Một số giấy tờ khác, tuy từng trường hợp cụ thể.

Quy trình xin chuyển trường cho con:

Bước 1: Xin ý kiến chấp thuận từ phía trường con đang theo học

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển trường và nộp cho trường học

Bước 3: Cơ quan thiếp nhận phân loại hồ sơ tiến hành thủ tục chuyển đi và chuyển đến

Bước 4: Trả kết quả và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Lưu ý: Thủ tục xin chuyển trường cho con sẽ được thực hiện khi học sinh đã hoàn thành chương trình học kỳ I và kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xem xét và quyết định.

>>> Tham khảo: Mẫu D04H-TS Là Gì? Hướng Dẫn Ghi Mẫu D04H-TS


Các loại mẫu đơn chuyển trường phổ biến

Khi viết đơn chuyển trường cần lưu ý các nội dung trong đơn, như sau:

– Xác định đúng cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

– Thông tin của cha/ mẹ hoặc người giám của học sinh: họ tên; nơi cư trú; số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; số điện thoại, email liên hệ nếu có.

– Thông tin của học sinh có yêu cầu chuyển trường đầy đủ, chính xác: họ tên; ngày tháng năm sinh; lớp đang theo học; kết quả học tập, học lực, hạnh kiểm.

– Thông tin của trường con đang học: tên trường, địa chỉ.

– Mục đích và lý do làm đơn như: do bố gia đình thay đổi nơi cư trú; bố mẹ ly hôn; do bố/mẹ chuyển công tác nên con đi học gặp nhiều khó khăn khi di chuyển đến trường,…

– Ý kiến của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền.

Sau đây Công ty tư vấn TBT Việt Nam xin giới thiếu mẫu đơn xin chuyển trưởng tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông (chuyển đi trong phạm vi tỉnh/ thành phố) và mẫu đơn chuyển trưởng đối với học sinh tiểu học ngoài tỉnh để Quý vị tham khảo thêm:

+ mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học/ mẫu đơn xin chuyển trường thpt/ mẫu đơn xin chuyển trường thcs

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

           Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố……….………….;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố……………….;

– Hiệu trưởng trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông (đi)………….

– Hiệu trưởng trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông (đến)………..

Tôi tên là: ……………………………………………………….…………….………………………….

Số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú:…………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………….

Là cha/ mẹ/ người giám hộ của học sinh:…………………………………………………………..

Đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20……………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………….

Kết quả học tập năm học:………..Học lực:…….Hạnh kiểm:………………………………………

Tại Trường …………………………………………thuộc Huyện/ Quận ………………………… Tỉnh/Thành phố……………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng trường…………………………………………… đồng ý cho học sinh ….………………………………chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………………………………………

thuộc Huyện/Quận ………………… Tỉnh/Thành phố…………………………………………….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                                                        ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                                      Ký tên

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường
(Nơi chuyển đến) (Nơi chuyển đi)

+ Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học ngoài tỉnh

Trong mẫu đơn xin chuyển đến trường tiểu học ngoài tỉnh, có thể tham khảo tương tự như mẫu bên trên, nhưng chú ý vấn đề xác định thẩm quyền khi học sinh chuyển trường đến trường thuộc tỉnh khác sẽ làm đơn xin chuyển trường cho con gửi đến: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng của 2 trường (nơi chuyển đi và chuyển đến).

Những nội dung tư vấn và hướng dẫn trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, hy vọng Quý vị thực hiện hiện thành công khi chuyển trường học cho con em mình.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất