Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2021 Update 09/2023

Điều lệ công ty là thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ khi thành lập công ty cổ phần. Không những vậy, Điều lệ còn được coi là “hiến pháp” trong quá trình hoạt động của công ty, chứa đựng những nội dung chuẩn mực mà các quyết định nội bộ, văn bản cá biệt của công ty không được mẫu thuẫn. Điều lệ bổ sung những thiếu khuyết mà pháp luật doanh nghiệp chưa quy định hoặc giao quyền quyết định cho nội bộ công ty.

Như vậy, Điều lệ có vai trò rất quan trọng với các công ty cổ phần. Vậy làm sao để soạn điều lệ cho chuẩn? Cùng TBT Việt Nam đi tìm câu trả lời trong bài viết về Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất nhé.

Điều lệ công ty cổ phần là gì?

– Điều lệ công ty cổ phần là bản cam kết của tất cả các thành viên trong công ty về việc thành lập , hoạt động và giải thể công ty.

– Điều lệ công ty cổ phần được soạn căn cứ trên những khuôn mẫu chung của luật pháp (luật doanh nghiệp, luật thuế, luật lao động, luật tài chính, kế toán…).

– Các nội dung khác của điều lệ công ty cổ phần sẽ do cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Có thể thấy, Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty.Cổ đông nhìn vào Điều lệ sẽ biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Người ngoài có thể đọc Điều lệ để biết được công ty làm gì, đại diện theo pháp luật của công ty là ai, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, góp vốn, căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương, những nguyên tắc thực hiện quyền, giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh,… Điều lệ chính là nơi các đối tượng liên quan tìm thấy quyền lợi và nghĩa vụ của mình.


>>>>> Tham khảo: Mẫu điều lệ Công ty TNHH mới nhất

Nội dung điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp

Trước khi đi vào cung cấp Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất, TBT xin làm rõ những nội dung cơ bản trong điều lệ công ty cổ phần, để tránh tình trạng bỏ sót nội dung khi xây dựng điều lệ công ty.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014, ta  xác định các nội dung cần có trong điều lệ công ty cổ phần là:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công t