Mẫu di chúc mới nhất năm 2021 gồm những nội dung gì? Update 09/2023

Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết căn cứ Điều 624 Bộ Luật Dân sự 2015, theo điều trên thì di chúc phải có các yếu tố sau:

+ Sự thể hiện ý chí của cá nhân mà không phải là của bất cứ chủ thể nào khác.

+ Mục đích của việc lập di chúc là chuyển tài sản là di sản của mình cho người khác.

+ Chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết.

>>> Tham khảo: Mẫu bản tường trình sự việc năm 2021


Điều kiện di chúc hợp pháp?

Trước khi đi vào làm rõ các nội dung cần thiết trong mẫu di chúc mới nhất, TBT Việt Nam xin lưu ý Quý vị các điều kiện để di chúc có hợp pháp (hay di chúc có hiệu lực pháp luật).

Theo khoản 1 Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Ở đây, để đảm bảo sự minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, pháp luật nước ta yêu cầu người lập di chúc phải là người từ đủ 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.  Tuy rằng , pháp luật cho phép việc lập di chúc của nhóm đối tượng từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng phải đặt cùng điều kiện là lập thành văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Trong đó, sự đồng ý này là sự đồng ý cho họ lập di chúc. Còn về nội dung di chúc, họ được toàn quyền quyết định. Có thể thấy, sự khác biệt trong cách thức quy định của pháp luật cho từng nhóm khi đưa ra những điều nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn cho người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi lập di chúc.

Lý do là vì họ là những người có năng lực hành vi một phần ( chưa có sự hoàn thiện về năng lực) nên có thể dẫn đến những quyết định ( đặc biệt quan trọng như việc lập di chúc) chỉ là nhất thời, thiếu tính đúng đắn.

Nói cách khác , nó sẽ làm cho bản di chúc của họ trở nên bất hợp pháp vì sự kém minh mẫn và sáng suốt từ chính người lập di chúc. Nên, sự đồng ý của cha, mẹ hay người giám hộ ( những người được coi là có đủ năng lực hành vi dân sự) là cần thiết vì đây biểu hiện cho sự minh mẫn, sáng suốt trong việc lập di chúc của họ.

Không lừa dối, đe dọa, cưỡng ép đối với người lập di chúc là một phần điều kiện giúp di chúc hợp pháp. Vì đây đều là những hành vi làm phá vỡ sự thống nhất giữa mong muốn bên trong và thể hiện ra bên ngoài gây mất đi tính tư nguyện của người lập di chúc.

Cụ thể, cưỡng ép có thể là sự cưỡng ép về thể chất ( đánh đập, giam giữ…) hoặc về tinh thần ( như dọa làm một việc có thể làm mất danh dự,uy tín của người lập di chúc…).

Người lập di chúc có thể bị lừa dối bằng những thủ đoạn như: Làm tài liệu giả để cho người có tài sản tin rằng một người đã chết hoặc đã mất tích nên không lập di chúc để lại di sản cho người đó mà để lại di sản cho người làm giả tài liệu…)

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế. Ý chí của người lập di chúc phải phù hợp với các quy định của Nhà nước và không trái với đạo đức xã hội, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015.

Hình thức của di chúc là phương thức biểu hiện ý chí của người lập di chúc, là căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc, là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho người được chỉ định trong di chúc. Vì vậy, di chúc phải được lập dưới một hình thức nhất định. Pháp luật quy định có hai loại:

+ Hình thức văn bản: là loại di chúc được thể hiện dưới dạng chữ viết ( viết tay, đánh máy, in) có chứng nhận hoặc không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Hình thức miệng: Toàn bộ ý chí của người lập di chúc thể hiện bằng lời nói.

>>> Tham khảo: Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 năm 2021


Mẫu di chúc mới nhất

TBT Việt Nam xin gửi tới Quý độc giả mẫu di chúc mới nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại ……………………………………………………..,

Tôi là: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………….

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: (1)

1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …………………………….. Số phát hành ………………… số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …………………… do …………………………. cấp ngày ………………….

Thông tin cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất:

Diện tích đất: ……. m2 (Bằng chữ: …………………… mét vuông)

Địa chỉ thửa đất: …………………………………………….

Thửa đất: ……….. – Tờ bản đồ: ………….

Mục đích sử dụng: …………………

Thời hạn sử dụng: ………………………..

Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………

Tài sản gắn liền với đất:

Loại nhà: ……………………; – Diện tích sàn: ……… m2

Kết cấu nhà : …………………; – Số tầng : ………….

Thời hạn xây dựng: …………; – Năm hoàn thành xây dựng : …………

2/ Quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe ô tô mang biển số …………. theo giấy đăng ký ô tô

Số ……… do công an ………. cấp ngày …………… Đăng ký lần đầu ngày …………… mang tên ông/bà: …………………. Địa chỉ: ………………………………………….

Nhãn hiệu : …………………………………………

Số loại : ………………………………………….

Loại xe : …………………………………………

Màu Sơn : …………………………………………

Số chỗ ngồi : …………………………………………

Năm sản xuất: …………………………………………

3/ Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ……………. số tài khoản ………………… kỳ hạn …….. do Ngân hàng …………………., phát hành ngày …………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: …………..).

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho: (2)

1/ Ông/bà: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………

2/ Ông/bà: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Ngoài ông/bà ………………, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Sau khi tôi qua đời, (3) ……………………… được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành (4) …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Chú thích:

(1).Liệt kê đầy đủ thông tin về các tài sản gồm bất động sản và động sản kèm theo thông tin về các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của các tài sản trên.

(2).Liệt kê chi tiết về thông tin nhân thân của người được hưởng di sản thừa kế.

(3).Người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

(4). Viết bằng số và bằng chữ.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng học việc mới nhất năm 2021


Hướng dẫn soạn mẫu di chúc

– Hình thức:

+ Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

+ Ghi đúng số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc đối với từng trang di chúc.

+ Người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa khi di chúc có sự tẩy xóa , sửa chữa.

– Những nội dung cần có:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc.

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.

+ Họ, tên cá nhân, tổ chức được hưởng di sản.

+ Di sản để lại và địa điểm đểdi sản.

Ngoài ra, nội dung di chúc phải đáp ứng các yêu cầu:

+ Không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Đối với tài sản của người để lại di chúc:

– Nếu tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền trên đất thì sẽ có thông tin về vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thừa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành….

– Nếu tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy thì phải nêu được thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy, loại xe….

– Nếu tài sản là thẻ tiết kiệm thì phải nêu được thông tin về ngân hàng nơi lập thẻ tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm,………….

+ Việc để lại tài sản cho người khác sau khi chết:

Ghi thông tin của người (những người) nhận tài sản nên ghi càng cụ thể, chi tiết càng tốt.

Những nội dung về nhân thân của người nhận tài sản nên ghi rõ là: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân với ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ thường trú …. Nếu được có thể bổ sung cả thông tin về Giấy khai sinh nếu là người có quan hệ huyết thống và một số giấy tờ khác để chứng minh quan hệ (nếu có).

Trên đây là những thông tin về mẫu di chúc mới nhất TBT Việt Nam gửi tới Quý độc giả. Quý vị còn băn khoăn về mẫu di chúc mới nhất vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline 1900 6560.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất năm 2021