Mẫu d01-ts theo quyết định 595 mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Nếu Quý vị chưa nắm được thông tin liên quan đến mẫu D01-TS hay cách điền mẫu này theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội 1900 6560.

Bảng kê thông tin D01-TS giúp đơn vị sử dụng lao động tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị và người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ truy thu cũng như giải quyết những vấn đề khác như: điều chỉnh nội dung của sổ bảo hiểm xã hội, cấp đổi, cấp lại sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế,…

Mẫu d01-ts theo quyết định 595 là mẫu gì?

Mẫu D01-TS theo quyết định 595 là mẫu để khai thông tin được ban hành tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Bảng kê thông tin D01-TS được sử dụng để giúp các đơn vị có lao động tham gia bảo hiểm xã hội thuận tiện khi thống kê, tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu cần có của đơn vị và của người lao động khi giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, mẫu D01-TS còn là cơ sở để xác định truy thu tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, bảng kê thông tin D01-TS là biểu mẫu quan trọng để thực hiện thủ tục cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh thông tin tham gia các loại bảo hiểm theo quy định.


Hướng dẫn điền mẫu d01-ts theo quyết định 595

Mẫu D01-TS thường được gửi kèm mẫu D02-TS và Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động- TK1-TS.

Việc lập mẫu D01-TS thuộc về các đơn vị sử dụng lao động có người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Khi lập xong mẫu D01-TS cần kèm theo các loại giấy tờ khác theo quy định và ghi rõ bản chính/ bản sao/ bản photo công chứng chứng thực.

Hướng dẫn điền các thông tin thông Bảng kê thông tin D01-TS theo Quyết định 595 hiện hành:

1/ Cách ghi thông tin ở phần cột hàng ngang của Bảng kê thông tin:

– Chỉ tiêu thứ nhất (1): ghi nội dung lập bảng kê thông tin như: hồ sơ làm căn cứ truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp,…

– Chỉ tiêu thứ hai (2): ghi bảng kê nộp kèm theo như: kèm theo danh sách theo Mẫu D02-TS hoặc kèm theo tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội- TK1-TS.

2/ Cách ghi thông tin theo cột:

– Cột 1: đánh số theo thứ tự lần lượt từ số 1

– Cột 2: thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội cần điều chỉnh

– Cột 3: ghi chính xác mã sổ bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm

– Cột 4: ghi tên các loại văn bản pháp luật làm căn cứ

– Cột 5: ghi số hiệu văn bản theo quy định

– Cột 6: ghi thông tin thời gian ban hành văn bản đó

– Cột 7: ghi thời gian văn bản pháp luật đó có hiệu lực

– Cột 8: cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản

– Cột 9: nội dung trích yếu của văn bản như: tuyển dụng, bổ nhiệm, tăng lương,…

– Cột 10: thông tin được trích lược cơ sở pháp lý (điều, khoản) trong văn bản viện dẫn làm cơ sở để truy thu, điều chỉnh để cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ.

Ví dụ: khi thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi thông tin về hộ tịch, thì + Ghi rõ thông tin cần thay đổi tùy vào thay đổi thông tin là họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính hay quốc tịch của người tham gia được ghi trong giấy tờ hồ sơ hộ tịch gốc căn cứ vào Giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch.

+ Nếu là công dân trên 14 tuổi đã được cấp số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu thì ghi đầy đủ họ thông tin thay đổi của người tham gia được ghi trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên.

+ Nếu là đảng viên ghi rõ thông tin thay đổi căn cứ theo lý lịch Đảng viên của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội không có giấy tờ theo quy định mà có giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xem xét giải quyết, không cần ghi vào bảng kê thông tin D01-TS


Mẫu d01-ts theo quyết định 595 mới nhất

Mẫu D01-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn trong bài viết như sau:

Khi hoàn thiện hồ sơ truy thu bảo hiểm, điều chỉnh thông tin hay cấp đổi, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người phụ trách của đơn vị cần rõ mẫu D01-TS và kê khai đầy đủ thông tin như hướng dẫn ở trên của chúng tôi. Để tránh hồ sơ bị thiết hay không đầy đủ và bị cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền trả lại hồ sơ hay yêu cầu, sửa đổi bổ sung hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1):  ……………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
……………
……………
……………
……………
……………

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hy vọng bài viết này, đã cung cấp cho Quý vị những kiến thức quan trọng và cần thiết về Bảng kê thông tin D01-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Qua Mạng