Mẫu công văn thay đổi tên công ty Update 09/2023

Ngoài việc thực hiện thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về công ty. Doanh nghiệp cũng cần ra công văn thông báo thay đổi tên công ty để các đối tác và khách hàng biết về sự thay đổi này. Vậy thế nào là công văn thông báo thay đổi tên công ty? Mẫu công văn thay đổi tên công ty là gì?

Kính mời Qúy độc giả cùng tìm hiểu về Mẫu công văn thay đổi tên công ty thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục thông báo đăng ký thay đổi tên công ty

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Hồ sơ thông báo thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Quyết định, Nghị quyết và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

– Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

– Nghị quyết, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi tên công ty;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người nộp hồ sơ thông báo đăng ký thay đổi tên công ty không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Dưới đây là mẫu thông báo về đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II ban hành đính kèm Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày…… tháng…… năm……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………

Tên doanh nghiệp (được ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp ¨
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp ¨

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp:………

Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh:                 Có ¨                                               Không ¨

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):…………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):…………………………………………………………………………………..

¨ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Công văn thông báo thay đổi tên công ty

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi được thành lập đều gắn với một cái tên nhất định. Tên doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Tên công ty gắn với mọi hoạt động của công ty, đặc biệt là trong các hoạt động với cơ quan nhà nước, với khách hàng, với đối tác. Do đó, khi công ty có sự thay đổi về tên gọi thì việc đăng công văn thông báo về sự thay đổi này là vô cùng cần thiết.

Công văn thông báo thay đổi tên công ty được hiểu là văn bản do công ty phát hành để thông báo cho khách hàng, đối tác hoặc những cổ đông trong công ty biết về việc thay đổi tên gọi của công ty.

Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty

Qúy độc giả có thể tham khảo mẫu công văn thay đổi tên công ty như dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số:…./CV… ….,ngày….tháng….năm 2021

CÔNG VĂN THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi tên công ty)

 

Kính gửi: Qúy khách hàng và Qúy đối tác,

Lời đầu tiên, Công ty… xin gửi lời cảm ơn đến Qúy khách hàng và Qúy đối tác đã luôn đồng hành và tin tưởng công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Được sự chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố…., nay công ty … xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty như sau:

1/ Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết như dưới đây:

Nội dung Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Tên công ty Thay đổi
Tên giao dịch Thay đổi
Tên viết tắt Thay đổi
Địa chỉ Không thay đổi
MSDN Không thay đổi

2/ Kể từ ngày ….tháng…năm 2021, công ty chính thức sử dụng tên ….theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày công ty chính thức sử dụng tên mới, việc sử dụng tên cũ của công ty dưới mọi hình thức để đại diện cho công ty trong các giao dịch với các Qúy khách hàng và Qúy đối tác đều không được chấp nhận.

3/ Kể từ ngày….tháng …năm 2021, kính đề nghị các bên có giao dịch với công ty chúng tôi khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

4/ Việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp phải ký phụ lục hợp đồng, chúng tôi sẽ sử dụng tên gọi mới của công ty.

Vậy công ty … xin thông báo để Qúy khách hàng và Qúy đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu công văn thay đổi tên công ty mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục thay đổi tên công ty, Qúy độc giả vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 1900 6560 để được hỗ trợ tư vấn.