Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng năm 2021 Update 09/2023

Các thủ tục pháp lý cho việc cấp phép, hoàn thiện công trình xây dựng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với chủ đầu tư mà còn từ phía khách hàng. Chính vì vậy mà mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là loại biên bản không thể thiếu trong hoàn thiện các thủ tục về công trình xây dựng.

Qua bài viết sau đây, công ty TBT Việt Nam- đơn vị uy tín và có kinh nghiệm lâu năm, sẽ giúp khách hàng nắm bắt thông tin và thực hiện công việc này một cách đơn giản nhất. Các phân tích và thông tin sau được căn cứ trên Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý và bảo trì chất lượng công trình xây dựng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất năm 2021


Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là gì?

Nghiệm thu công trình là kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Được hiểu chính xác là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng văn bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.

Giá trị pháp lý của biên bản nghiệm thu công trình xây dựng?

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng gồm có: nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành.

Biên bản nghiệm thu là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước, chủ đầu tư có thẩm quyền thông qua, kiểm định chất lượng công trình có đúng với kế hoạch hay không.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất năm 2021

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});


Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất

Về Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng, Quý vị tham khảo mẫu sau đây chúng tôi cung cấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

  1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…………..
  2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

  1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………..

  1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
  2. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

  1. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

  1. Các ý kiến khác nếu có:
  2. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

+ Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

+ Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

+ Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…

+ Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất năm 2021


Hướng dẫn soạn văn bản nghiệm thu công trình xây dựng

Ngoài những thông tin đã cung cấp như trên, chúng tôi xin hướng dẫn thông tin cần thiết về soạn Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng:

Thứ nhất: Các thông tin về hạng mục công trình, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cần điền chính xác và xác định rõ chức vụ cũng như vai trò của họ.

Thứ hai: Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

Thứ ba: Thời gian nghiệm thu là mốc thời gian pháp lý quan trọng trong biên bản, các bạn cần căn cứ thời gian thực tế của việc nghiệm thu công trình.

Thứ tư: Về phần tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, chất lượng công trình cần sự đánh giá khách quan cũng như cung cấp các thông tin đầy đủ và chi tiết.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất năm 2021