Đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất năm 2021 như thế nào? Update 09/2023

Đoàn viên trong đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn mang trong mình lí tưởng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với sự phát triển qua các thời kì, đoàn viên thanh niên cần nỗ lực rèn luyện và phát triển theo đúng lí tưởng của Đảng và Nhà nước.

Đạt độ tuổi trưởng thành trong đoàn thanh niên, cá nhân cần thực hiện viết đơn theo mẫu và gửi tới ban quản lí đoàn, chi đoàn phụ trách. Các mẫu đơn khi thực hiện cần phù hợp với yêu cầu từ đơn vị tiếp nhận đơn. Tổng đài 19006560 giới thiệu tới Quý vị mẫu đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất hiện nay.


Đơn xin trưởng thành đoàn là gì?

Đơn xin trưởng thành đoàn được hiểu là biểu mẫu được các đoàn viên viết để gửi tới đơn vị quản lí xin xác nhận mình đã Trưởng thành trong môi trường rèn luyện.

Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn không có quy định mẫu thực hiện cụ thể, tuy nhiên biểu mẫu này cần đáp ứng những điều kiện sau:

– Tuân thủ các quy định chung về hình thức đơn

– Đơn được thực hiện ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

Đoàn viên viết đơn xin trưởng thành đoàn được xử lí đơn theo các quy trình sau:

– Đơn được gửi tới ban chấp hành đoàn đơn vị phụ trách.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Tiếp theo được xử lí tại ban chấp hành chi đoàn phụ trách.

Quá trình tham gia đoàn thanh niên nhằm rèn luyện, nâng cao tinh thần, củng cố lập trường trong cuộc sống. Chính vì thế, viết đơn xin trưởng thành đoàn không yêu cầu quá nhiều điều kiện để có thể xác nhận đơn.

Tuy nhiên, lập trường chính trị không vững chắc, lối sống , suy nghĩ lệch lạc không đúng với tinh thần tuổi trẻ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thì ban chấp hành đoàn có thể gặp mặt trực tiếp cá nhân trao đổi và phân tích, tìm ra phương thức giải quyết các bế tắc trong cuộc sống của cá nhân.


Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất?

Mẫu đơn xin trưởng thành được viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chất trình bày đơn rõ ràng, các đoàn viên nên đánh máy mẫu đơn này.

Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất gồm những nội dung cơ bản, đảm bảo yêu cầu và quy định của các chi đoàn phụ trách. Nội dung cơ bản gồm có:

– Địa chỉ đơn được gửi tới;

– Thông tin người viết đơn gồm những nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh,…

– Thời gian mình tham gia vào đoàn, ghi rõ ngày tháng năm, và địa chỉ tham gia.

– Đơn vị chi đoàn đang tham gia hoạt động.

– Căn cứ, lý do viết đơn xin xác nhận trường thành đoàn.

– Cuối cùng, thông tin người viết đơn.

Quá trình viết đơn cần đảm bảo những thông tin chính xác. Đồng thời những lí do cần phải hợp lí, có sức thuyết phục đảm bảo đơn viết rõ ràng, mạch lạc.


Hướng dẫn viết đơn xin trưởng thành đoàn

Không có quy định bắt buộc người viết đơn xin trưởng thành đoàn phải là người của đoàn có nhu cầu. Trong một số trường hợp, nếu người cần xác nhận không thể viết đơn thì có thể nhờ người khác viết đơn thay mình.

Các lý do này thường là người viết đơn không có mặt tại chi đoàn đang tham gia, do sức khỏe không cho phép hoặc không có khả năng viết đơn,… trong hợp này, những người viết hộ đơn xin trưởng thành đoàn cần cung cấp thêm thông tin của mình và mối quan hệ với người có nhu cầu làm đơn.

Một số trường hợp do khó khăn khách quan, đơn xin trưởng thành đoàn có thể được gửi thông qua địa chỉ điện tử hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ đoàn xã nơi trực tiếp phụ trách, sau đó thông tin đơn sẽ được in ra bản cứng và có ý kiến xác nhận.

Cách viết đơn xin trưởng thành đoàn được thực hiện  điền đầy đủ nội dung và bố cục theo quy định. Và trình bày theo các thứ tự sau:

Thứ nhất: Quốc hiệu, tiêu ngữ

Phần quốc hiệu và tiêu ngữ là phần bắt buộc với mọi tờ đơn, đảm bảo các quy định chung khi viết đơn. Phần này cần trình bày gần bên phía lề phải của đơn. Viết in hoa toàn bộ các từ của quốc hiệu, phần tiêu ngữ được cách đều giữa các cụm từ bằng nét gạch ngang.

Thứ hai: Đoàn, chi đoàn phụ trách

Phần này được trình bày hai dòng, có bố cục đối xứng với phần quốc hiệu & tiêu ngữ và sát phía lề trái của đơn. Dòng trên ghi đoàn xã của khu vực, dòng dưới là chi đoàn đang hoạt động.

Thứ ba: Tên của đơn

Tên đơn trình bày “đơn xin trưởng thành đoàn”. Phần tên đơn được viết toàn bộ.

Thứ tư: Nơi đơn được gửi tới

Gồm hai địa chỉ chính: ban chấp hành đoàn khu vực và ban chấp hành chi đoàn đang tham gia hoạt động. Địa chỉ cần ghi đúng thứ tự theo quy trình đơn vị xử lý đơn.

Thứ năm: Các thông tin của đoàn viên và thông tin người viết đơn hộ (nếu có) gồm có các thông tin: họ và tên, ngày sinh, chứng minh thư nhân dân, ngày vào đoàn, đơn vị đang tham gia,… Ngoài ra người viết thay cần cung cấp thêm một số thông tin khác để xác minh tính hợp pháp của người viết đơn.

Thứ sáu: Căn cứ, lý do xin xác nhận trưởng thành đoàn

Căn cứ vào luật thanh niên trong trường hợp đoàn viên quá độ tuổi quy định. Đồng thời các lý do khác như điều kiện sức khỏe không cho phép để tiếp tục hoạt động, hoặc môi trường hoạt động không còn phù hợp với độ tuổi,…

Thứ bảy: Lời cảm ơn của đoàn viên viết đơn, thông tin của đơn

Sau khi trình bày lời cảm ơn, phần thông tin đơn được trình bày sát lề phải của đơn. gồm có nơi viết đơn cùng ngày… tháng…năm.

Cuối cùng, người viết đơn ký và ghi rõ họ tên.

Với những chia sẻ trên, Tổng đài 19006560 hi vọng các Quý vị có thể viết đơn xin trưởng thành đoàn tốt nhất. Những mẫu đơn chúng tôi chia sẻ đảm bảo những nội dung cũng như hình thức đáp ứng đúng quy định các đơn vị đoàn thanh niên trên cả nước.