Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Trong một số trường hợp nhất định, người lao động có thể nhờ người khác lấy sổ bảo hiểm xã hội. Khi nhờ người khác lấy hộ thì người lao động nên làm giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật thì người lao động là người trực tiếp quản lý sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người lao động phải nộp lại sổ cho doanh nghiệp để thực hiện chốt sổ hoặc nộp sổ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết các chế độ.

Sau khi giải quyết xong, người lao động sẽ được nhận lại sổ. Vấn đề được đặt là là người lao động có nhờ người khác lấy sổ bảo hiểm xã hội được không? TBT Việt Nam sẽ giải đáp vấn đề này qua bài viết: Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội.


Có nhờ người khác lấy sổ bảo hiểm được không?

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ mà người sử dụng đã giữ của người lao động.

Như vậy, khi nghỉ việc, người lao động sẽ giao sổ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện thủ tục chốt sổ. Sau khi chốt sổ xong, doanh nghiệp sẽ trả sổ cho người lao động.

Nếu trường hợp người lao động có công việc bận, không thể đến trực tiếp để nhận sổ trong thời gian yêu cầu thì vẫn có thể  nhờ người khác lấy hộ.

Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp, Nếu doanh nghiệp đồng ý về việc nhận hộ sổ bảo hiểm xã hội thì có thể áp dụng trường hợp này.

Để đảm bảo cho việc nhận hộ sổ bảo hiểm được hợp pháp và không có rắc rối trong thủ tục thì người lao động nên làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay và giấy ủy quyền cần có công chứng hoặc chứng thực.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, giải quyết các chế độ với cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải nộp hồ sơ kèm bảo gốc của sổ bảo hiểm xã hội. Nên khi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết xong chế độ, kèm theo việc nhận quyết định hoặc nhận tiền, người lao động sẽ được trả lại sổ bảo hiểm xã hội.

Nếu trong trường hợp này, người lao động muốn nhờ người khác lấy hộ sổ bảo hiểm xã hội thì đồng thời người này sẽ nhận kết quả giải quyết chế độ cho người lao động.

Theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì việc nhờ người khác thực hiện công việc này phải có văn bản ủy quyền và phải được cơ quan bảo hiểm xã hội đồng ý.

Có nghĩa, khi người lao động làm thủ tục để giải quyết chế độ thì phải kèm theo việc đăng ký người đại diện nhận kết quả.

Như vậy, người lao động vẫn có thể nhờ người khác lấy sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp có công việc bận không thể đến nhận trực tiếp.


Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

Dù trường hợp nhờ lấy sổ bảo hiểm xã hội nào thì người lao động cũng cần phải chuẩn bị giấy ủy quyền.

Đối với trường hợp ủy quyền nhận sổ từ cơ quan bảo hiểm xã hội, do phải có sự đăng ký trước và kết hợp với nhận kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội nên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cung cấp mẫu riêng của cơ quan và hướng dẫn người lao động viết giấy ủy quyền.

Đối với trường hợp ủy quyền nhận sổ từ doanh nghiệp, do đây là giao dịch dân sự và không kết hợp cùng thủ tục hành chính nào nên người lao động có thể tự viết giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì không có mẫu cụ thể nên các bên có thể tự thỏa thuận với nhau nhưng phải đảm bảo các nội dung dưới đây:

– Quốc hiệu tiêu ngữ:

Bất kỳ văn bản thỏa thuận hay giao dịch dân sự đều phải có nội dung này.

– Tên văn bản: GIẤY ỦY QUYỀN hoặc HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN.

– Thông tin của bên ủy quyền (người lao động): họ tên, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ.

– Thông tin của bên được ủy quyền: họ tên, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ.

– Công việc được ủy quyền: nhận sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).

– Thời gian thực hiện công việc, thời hạn chấm dứt hiệu lực của giấy ủy quyền.

– Thù lao phải trả khi người được ủy quyền hoàn thành công việc được ủy quyền (nếu có) và phương thức trả.

– Chữ ký của hai bên và xác nhận cơ quan có thẩm quyền (công chứng hoặc chứng thực).


Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm mới nhất

Như đã phân tích phía trên, giấy ủy quyền không có mẫu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người lao động có thể tham khảo mẫu giấy ủy quyền có nội dung mới nhất và đảm bảo tính pháp lý tại:

– Cơ quan bảo hiểm xã hội: Khi người lao động ủy quyền cho người khác nhận sổ bảo hiểm xã hội sau khi đã giải quyết xong chế độ bảo hiểm xã – hội.

– Các trang web tư vấn của các đơn vị, công ty tư vấn luật: Người lao động có thể truy cập google và gõ từ khóa “mẫu giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội” sẽ trả về kết quả là hàng trăm bài viết do các đơn vị khác nhau có kèm mẫu giấy ủy quyền. Tuy nhiên, với cách tìm kiếm này, người lao động cần phải có sự chọn lọc, cân nhắc nếu không sẽ truy cập vào các trang có nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

– Tổng đài tư vấn 1900.6560. Khi liên hệ tới tổng đài, người lao động có thể không nhận được mẫu giấy ủy quyền cụ thể nhưng người lao động sẽ được hướng dẫn cách tìm kiếm mẫu giấy ủy quyền phù hợp với quy định hiện hành và được hướng dẫn cách viết cụ thể.

Kết luận: Khi người lao động không tự mình lấy sổ bảo hiểm xã hội thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay và người lao động cần chuẩn bị giấy ủy quyền.

Để được hướng dẫn cụ thể hơn về cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội hoặc các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, Quý khách hàng có thể liên hệ cho chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6560. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của Quý khách hàng.