Các thông tin mới nhất về hợp đồng góp vốn đầu tư năm 2021 Update 09/2023

Trong trường hợp công ty, đơn vị, cá nhân muốn đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia góp vốn,thì việc soạn thảo hoàn thiện hợp đồng là bước không thể bỏ qua.

TBT Việt Nam chúng tôi xin dành riêng bài viết này, để chia sẻ đến Quý độc giả về hợp đồng góp vốn đầu tư, quy định pháp luật về lĩnh đầu tư và soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh.

>>> Tham khảo: Hợp đồng kinh tế là gì? Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất năm 2021


Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Hợp đồng góp vốn là hợp đồng có nhiều bên chủ thể tham gia,nhằm mục đích cùng nhau góp tài sản,công sức, vốn, hợp tác cùng làm một công việc.Trong đời sống hiện nay hợp đồng góp vốn rất phổ biến trong đầu tư,kinh doanh,mua bán…

Hợp đồng góp vốn đầu tư có phải công chứng không?

Hợp đồng góp vốn giữa các bên về đầu tư,theo quy định của pháp luật hiện hành thực hiện góp vốn mà tài sản góp vốn bằng quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất  thì hợp đồng góp vốn này bắt buộc phải thực hiện công chứng.Việc công chứng hợp đồng góp vốn để tránh có tranh chấp phát sinh sau này.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới năm 2021

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh mới nhất

Nội dung cần có trong mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh đảm bảo những nội dung dưới đây:

1/ Căn cứ soạn thảo

– Căn cứ pháp lý

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên

– Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên

2/ Thông tin bên góp vốn

– Tên người đại diện bên góp vốn

– Điện thoại

– Chứng minh thư nhân dân

– Hộ khẩu thường trú

– Số tài khoản

3/ Thông tin bên nhận góp vốn

– Tên người đại diện bên nhận góp vốn

– Điện thoại

– Chứng minh thư nhân dân

– Hộ khẩu thường trú

– Số tài khoản

3/ Điều khoản các bên đồng ý thực hiện góp vốn :

– Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

– Thời hạn hợp đồng

– Mục đích góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

– Các nguyên tắc về tài chính

– Ban điều hành hoạt động kinh doanh

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Điều khoản chung

– Hiệu lực hợp đồng

4/ Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

– Trong hợp đồng đầu tư kinh doanh phải có tên,địa chỉ,người đại diện các bên tham gia hợp đồng,địa chỉ thực hiện giao dịch

– Phạm vi hoạt động và mục tiêu đầu tư kinh doanh

– Phân chia kết quả và công sức,đóng góp của các bên tham gia hợp đồng

– Các bên tham gia hợp đồng có thể dựa trên mong muốn và ý chí của mỗi bên,trên cơ sở nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận điều khoản chung của hợp đồng.

>>> Tham khảo: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất năm 2020 như thế nào?

 


Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 – Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên

Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại …………………………………………..……………, chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn( sau đây gọi là bên A):

Ông(Bà):…………………………….

Sinh ngày:………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:…….cấp ngày………..tại………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B)

Ông(Bà):……………………..

Sinh ngày:………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:…….cấp ngày………..tại………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

Điều 1: Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

  1. Mục tiêu hợp tác kinh doanh

Bên A và bên B thống nhất cùng nhau hợp tác,hỗ trợ phát triển kinh doanh,cùng quản lý, điều hành,chia sẻ lợi nhuận từ việc kinh doanh

  1. Phạm vi hp tác kinh doanh

Hai bên cùng nhau quản phát triển,điều hành  hoạt động kinh doanh để cùng phát sinh lợi nhuận

+ Phạm vi hợp tác của bên A

Bên A chịu trách nhiệm đàm phán,thanh toán hợp đồng

– Tuyển dụng,quản lý và đào tạo nhân sự

– Tìm kiếm,đầu tư phát triển thương mại

+ Phạm vi hợp tác của bên B

Bên B chịu trách nhiệm định hướng phát triển kinh doanh,quản lý chung mặt bằng kinh doanh

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

Thời hạn của hợp đồng:là bắt đầu ngày…tháng…năm đến ngày …tháng…năm…

Gia hạn hợp đồng:Hết thời hạn hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận kí hợp đồng mới tùy vào điều kiện kinh doanh của hai bên

Điều 3: Phân chia kết quả kinh doanh và góp vốn

3.1 Góp vốn

Bên A góp vốn bằng:…..

Bên B góp vốn bằng:….

3.2 Phân chia kết quả kinh doanh

– Phân chia tỉ lệ lợi nhuận:….

– Thời điểm chia lợi nhuận:….

– Trường hợp hoạt động kinh doanh lỗ:…………

Điều 4: Phương thức

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết đầu tiên là thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Điều 5:Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Bên A:

– Quyền bên A:………………….

– Nghĩa vụ bên A:…………………

5.2. Bên B:

– Quyền bên B:………………….

– Nghĩa vụ bên B:………………..

Điều 6: Điều khoản chung

6.1. Hợp đồng này đã được các bên hiểu về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, chịu sự điều chỉnh của phát luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

6.3. Trong quá trình hợp tác kinh doanh,nếu gặp khó khăn thì phải báo cho bên kia để cùng nhau khắc phục sự cố

6.4. Các bên có trách nhiệm cùng nhau quản lý và phát triển kinh doanh,đảm bảo tiến độ công việc và đạt được lợi nhuận

              Đại diện bên A                                                                              Đại diện bên B

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu Hợp đồng  góp vốn đầu tư kinh doanh mới nhất mà TBT Việt Nam muốn gửi đến Quý độc giả tham khảo.

>>> Xem thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng mới nhất năm 2021