Biên bản họp phụ huynh Update 10/2023

Đối với người làm giáo viên thì việc tổ chức những buổi họp phụ huynh đã không còn trở lên quá xa lạ. Trong quá trình diễn ra cuộc họp mọi thông tin nội dung đều được ghi nhận vào trong biên bản cuộc họp.

Vậy Biên bản họp phụ huynh là gì? Được trình bày như thế nào? Với nội dung dưới đây TBT Việt Nam sẽ giải đáp cho Qúy khách những vấn đề này.

Biên bản họp phụ huynh là gì?

Biên bản họp phụ huynh là một loại biểu mẫu được các giáo viên và hội phụ huynh sử dụng trong các buổi họp phụ huynh định kì nhằm ghi chép lại những nội dung quan trọng trong buổi họp, tiến hành diễn ra và các vấn đề khác, ngoài ra biên bản họp phụ huynh có thể ghi nhận những khoản chi tiêu, đóng góp và giải trình về nội dung đó đã sử dụng trong năm học hoặc kì học vừa qua, đồng thời đưa ra những kế hoạch, khoản đóng góp cần được triển khai trong năm học tiếp theo.

Thông thường trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra thì giáo viên chủ nhiệm sẽ thay mặt nhà trường để gửi giấy mời họp đến cho phụ huynh học sinh để thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung chủ yếu của buổi họp.

Buổi họp phụ huynh sẽ thường được diễn ra vào đầu năm, kết thúc học kì 1, học kì 2 và kết thúc năm học nhằm kịp thời cung cấp cho phụ huynh các thông tin liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của học sinh và các kế hoạch sắp tới sẽ diễn ra tại trường lớp.

>>>> Tham khảo: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020

Hướng dẫn cách trình bày biên bản họp phụ huynh mới nhất

Cá nhân hiện đang có nhu cầu soạn thảo Biên bản họp phụ huynh cuối năm thì có thể tham khảo nội dung dưới đây do TBT Việt Nam cung cấp để có thể hoàn thành được biên bản họp phụ huynh đúng và đầy đủ nhất.

Cuộc họp phụ huynh sẽ được diễn ra vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm học với những mục đích cũng khác nhau, do đó biên bản cuộc họp mỗi đợt cũng sẽ không giống nhau.

Tuy nhiên dù sử dụng vào mục đích gì hay thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp có thay đổi thì biên bản cuộc họp phụ huynh cũng sẽ cần có đầy đủ các yếu tố quan trọng dưới đây, cụ thể:

– Phần mở đầu của biên bản:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Người soạn biên bản cần ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ được trình bày theo cỡ chữ và phông chữ được quy định thông nhất với mọi văn bản hành chính.

Tiếp đến là tên văn bản ở đây cụ thể là “Biên bản cuộc họp phụ huynh” và học kì, năm học diễn ra cuộc họp.

Các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, các thành phần tham gia cuộc họp có chỉ rõ chủ tọa là giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng hoặc cá nhân đại diện cho Ban giám hiệu trường; thư ký ghi chép lại biên bản cuộc họp, tổng số phụ huynh có mặt, thông tin về phụ huynh vắng mặt…

– Phần nội dung chính của biên bản:

Tại phần này, phụ thuộc vào thời điểm tổ chức cuộc họp là đầu năm học, giữu kì học, cuối kì học hoặc kết thúc năm học mà nội dung cuộc họp sẽ khác nhau, nhưng chủ yếu người soạn biên bản phải gi rõ các thông tin như:

+ Số lượng phụ huynh có mặt

+ Lý do tổ chức cuộc họp phụ huynh

+ Nội dung chính của cuộc họp phụ huynh

Đối với phần này thì phụ huynh đjai diện cho Hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm hoặc đại diện ban giám hiệu sẽ thông báo về tình hình học tập, rèn luyện, đồng thời các hoạt động đã diễn ra hoặc chuẩn bị diễn ra của trường, lớp, các khoản thu chi liên quan đến quỹ lớp…

Sau đó phụ huynh có thể nêu quan điểm, đóng góp ý kiến của mình đối với các nội dung còn thắc mắc hoặc không nắm rõ tình hình. Cuối cung đại diện Ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ tiến hành ghi nhận các ý kiến hoặc giải trình những vướng mắc cho tập thể phụ huynh học sinh.

– Phần cuối của biên bản:

Trong phần cuối của biên bản họp phụ huynh thì người soạn thảo biên bản cần ghi cụ thể về thời gian kết thúc cuộc họp, phần ký tên của chủ tọa, thư ký và trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và ghi rõ họ tên vào cuối biên bản

Mẫu biên bản cuộc họp phụ huynh

Với nội dung tiếp theo đây TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách mẫu biên băn cuộc họp phụ huynh, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

Lớp ……..Học kì……..Năm học 20…-20…

– Giáo viên chủ nhiệm lớp:……………………………………………………………………..

– Khai mạc vào hồi:……..giờ, ngày……..tháng……..năm…..

– Địa điểm:……………………………………………………………………………………….

– Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………

– Thư ký: …………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt:…………………………………………………………………………..

– Số phụ huynh vắng mặt:……………………………………………………………………….

2. Tuyên bố lý do:

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

– Bác: ……………………………………..Chi hội trưởng

– Bác: ……………………………………..Chi hội phó

– Bác:……………………………………….Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Khó khăn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

– Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

– Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

– Chi ngày lễ, tết

– Quỹ hội cha mẹ:

– Hoạt động đội:

– Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

– Liên hoan, thăm hỏi:

– Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

– Học tăng buổi:

– Quỹ lớp:

– Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung về Biên bản họp phụ huynh. Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến Tổng đài chúng tôi theo số điện thoại tư vấn 1900 6560.