Bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất năm 2021 như thế nào? Update 09/2023

Hiện nay, nhu cầu phát triển đời sống xã hội càng ngày càng cao đồng nghĩa với rủi ro phát sinh cũng không thể tránh khỏi. Theo đó, một trong những vấn đề đang được quan tâm nhất trong thời điểm đất nước đang trong thời kỳ đang phát triển này chính là những quy định pháp luật về hợp đồng, cụ thể là bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Trong nội dung dưới đây, tổng đài 1900 5660 sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin cập nhật chi tiết, chính xác và mới nhất  về các quy định của bảo lãnh thực hiện hợp đồng lao động.

>>> Tham khảo: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là việc bên thứ ba (bên bảo lãnh) cùng với bên nhận bảo lãnh thực hiện cam kết mục đích để bảo đảm những nghĩa vụ do hai bên thỏa thuận được thực hiện một cách đầy đủ. Khi đó, bên bảo lãnh có thể thực hiện những nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng nếu bên được bảo lãnh không thể hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh.

Quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng?

Theo căn cứ quy định tại tiểu mục 6 Bô luật dân sự 2015 (từ điều 335 đến điều 343) có nêu rõ cụ thể các quy định như sau:

– Phạm vi bảo lãnh

+ Có thể bảo lãnh một phần hoặc tất cả nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh

+ Tài sản có thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận

+ Phạm vi bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ phát sinh sau thời gian khi người bảo lãnh bị chết, pháp nhân bảo lãnh bị chấm dứt tồn tại.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

>>> Tham khảo: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất


– Về thù lao: do hai bên thỏa thuận ( bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh).

– Trường hợp nhiều người cùng bảo lãnh: theo đó nghĩa vụ cũng phải liên đới thực hiện bảo lãnh ( trừ khi đã thỏa thuận, pháp luật quy định bảo lãnh từng phần độc lập).

Một trong những cá nhân bảo lãnh liên đới đã thực hiện tất cả các nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, từ đó cá nhân này có quyền yêu cầu những người còn lại bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với họ.

– Quan hệ bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh

+ Nếu bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện đúng như nghĩa vụ đã thỏa thuận thì bên được bảo lãnh có thể yêu cầu bên còn lại thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu các bên đã thỏa thuận rằng bên được bảo lãnh không thể thực hiện nghĩa vụ thì phải thực hiện thay cho bên được bảo lãnh

+ Khi nghĩa vụ chưa đến hạn thì bên được bảo lãnh không được quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ

+ Nếu bên được bảo lãnh thực hiện việc bù trừ cho ên bảo lãnh thì không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nữa.

– Quyền yêu cầu từ bên bảo lãnh: Bên bảo lãnh có thể yêu cầu bên được bảo laanhx về việc thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi hợp đồng ( trừ trường hợp có thỏa thuận nào khác)

– Miễn việc thực hiện về nghĩa vụ bảo lãnh nếu được bên bảo lãnh  yêu cầu thì không phải thực hiện nghĩa vụ ( trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc có thỏa thuận nào khác)

Có thể miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối vơi 1 người trong nhiều người,nhưng người còn lại vẫn phải thực hiện hết nghĩa vụ của họ.

– Trách nhiệm dân sự: bên bảo lãnh phải thực hiện toàn nghĩa vụ của bên được bảo lãnh nếu bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc không thể thực hiện được nghĩa vụ. Ngoài ra bên bảo lãnh có thể bị yêu cầu thanh toán phần giá trị nghĩa vụ vi phạm cùng với bồi thường khoản thiệt hại.

– Chấm dứt bảo lãnh nếu thuộc trường hợp như sau:

+ Phần nghĩa vụ bảo lãnh bị chấm dứt

+ Bị thay thế biện pháp bảo đảm khác hoặc bị hủy bỏ thực hiện bảo lãnh

+ Đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh.

+ Do thỏa thuận giữa các bên.

>>> Tham khảo: Biên bản họp hội đồng thành viên công ty như thế nào?


Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất

Theo quy định pháp luật hiện hành thì chưa có quy định pháp luật nào quy định cụ thể rõ một mẫu bảo lãnh về thực hiện hợp đồng cụ thể, chi tiết. Mặc dù mỗi trường hợp có thể khác nhau về thông tin cá nhân, nội dung cần bảo lãnh sẽ là không giống nhau nhưng về cơ bản vẫn phải đảm bảo những nội dung như dưới đây:

– Tên tiêu đề là Hợp đồng bảo lãnh thực hiện hợp đồng

– Ghi địa danh, ngày tháng năm ghi nhận hợp đồng

– Thông tin của các bên trong hợp đồng

– Theo nội dung đề nghị của bên A là bên yêu cầu bảo lãnh về việc thực hiện  ký hợp đồng số bao nhiêu? Ghi rõ ngày tháng năm

– Nội dung  bảo lãnh, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện bảo lãnh ghĩ rõ.

– Thông tin của bên B: tên bên được bảo lãnh, địa chỉ ở đâu? Số điện thoại liên hệ,email? Cam kết thực hiện hợp đồng cụ thể là số tiền bao nhiêu?( ghi rõ số, ghi rõ số tiền ghi bằng chữ)

Ngoài ra, cam kết không hủy ngang và đảm bảo đúng việc thanh toán vô điều kiện đối với bên mua, ghi rõ số tiền bảo lãnh là bao nhiêu?

– Hiệu lực của bảo lãnh này tính từ ngày, năm, tháng nào?

– Ký ghi rõ họ và tên của hai bên là bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh, đóng dấu( nếu có).

Trên đây là nội dung cụ thể  mới nhất về các quy đinh chi tiết, cụ thể về bảo lãnh thực hiện hợp đồng, mẫu của bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất. Mọi thắc mắc chưa rõ ràng bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật theo hotline: 1900 5660 để được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng cảm ơn!

>>> Tham khảo: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất